நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 9, 2011

VISTEON Automotive Software Operations, Chennai; Sw / Sr Sw Engineer; Embedded/OpenGL/HMI/
Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW


Hi,
Please find the opening at VISTEON Automotive Software Operations, Chennai
 
The summary of opened positions as below: (For detailed job description, please find attached the JD_VSO.doc)
 
IMPORTANT:
 
Kindly send your resume to salim.amanullah@gmail.com with subject as Application Name
 
Please find attached the employee referral summary sheet, kindly fill this and submit it along with the referral resume.
 
Application Name
Open Positions
Designation
Exp. Level
Education Qualification
Skill Set
Open GL
3
Senior Software Design Engineer
4 to 6yrs
Engineering - Computer Science / Electronics
Embedded Software Development with focus on Graphics, 2D, 2.5D and 3D graphics rendering
HMI
1
Senior Embedded Software Engineer or Senior Software Design Engineer
4 to 6yrs
Engineering - Computer Science / Electronics
Embedded background Experienced in Micro processors and micro controllers, 8bit 16bit and 32bit, Comfortable in assembly or enough to debug issues, Working exposure with LCD displays minimum segmented and pixilated.
Experience in handling colour and mono TFT displays and their drivers
Services Engineer
2
Senior Embedded Software Engineer/ Senior Software Design Engineer
4 to 8yrs
Engineering - Electronics
Embedded Software Development, RTOS like ITRON, OSEK, QNX, Device drivers development for 32 bit Micros,Good coding skill in C ,IIC, SPI, USB, UART drivers development experience.
Embedded
2
Senior Embedded Software Engineer/ Senior Software Design Engineer
4 to 6yrs
Engineering - Electronics
Embedded C experience & device driver development Good in communication and analytical skills Exposure on software development process (CMM/CMMi) Good knowledge on development tools – compiler, debugger, CAN etc Vehicle automation experience preferable
Total
8
 
 
 
 
 
Regards
Human Resources
 
 
Thanks and Regards,
Salim
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...