நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 9, 2011

Excellent Opportunity in Kuwait - World's lagest refinery Company - Safety Engineer - Plz check mail and Revert us


---------- Forwarded message ----------
From: FireStone Global <aasmin@firestoneglobal.com>
D


Experience required for Job: Not Mentioned
Job Annual Salary: Not Mentioned
Job location: Kuwait

Dear Superior Member,

Firestone Global is one of the fastest rising Superior Search Firm, a place for True dreamers, Jobseekers, & Corporate leaders. We are dedicated in Superior and Turnkey Staffing Solutions over a wide geographical area that spans across Asia Pacific, Africa, Europe and Middle East markets, making us one of the leading HR search firm. We would like to invite you to be a part of FS Global Executive and Superior group to obtain your dream job and shape your career with reputed companies across the globe.

We have an urgent opening for Safety Engineer Position, Kuwait.

1. Client Detail:- It is a EPC Contracting and Secondment company of World's largest refinery Company. Candidate will indirectly a employee of world’s largest refinery company.

2. Location:- Kuwait
3. Position:- Safety Engineer
4. Experience:- 6 to 7 years relevant experience ONLY IN REFINERY
5. Job Type:- Permanent
6. Qualification:- Degree in Mechanical / chemical / safety / fire Engineering

If interested, please reply with below details and updated CV:-

1. Total Experience:-
2. Relevant Experience in Refinery Project:-
3. Relevant Experience in Safety:-
4. Notice period:-
5. Contact Details (At least two):-

Procedure to be followed:- If all the documents are available, mail us at fire.stone.hr@gmail.com (check below documents)
1. Updated CV
2. Copies of all Educational Certificates ( Degree + Courses attended if any)
3. Copies of all Experience Certificates (including current employment)
4. Copy of passport (Photo page)

Experience certificates should be actual certificates indicating name, position, date of joining and last date of working. if current employment should indicate still working.

NO APPOINTMENT LETTER OR OFFER LETTER OR PROMOTION LETTER OR SALARY SLIP IS ACCEPTED

Please Note: - incomplete documents will not be processed.
It’s a great opportunity with one of the reputed and best oil & gas Refinery company in the world. Hope to hear from you soon.

Feel free to call, in case of any query

Thank you
Best Regards,
Aasmin â€" Aasmin@firestoneglobal.com
FireStone Global |Superior Search Firm
www.firestoneglobal.com


Disc


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...