நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, May 6, 2011

Vacancy in CTS for 2010 B.E/B.tech pass outs

Dear Team,

Refer the enclosed mail. You may share this info with our other team members and  suitable candidates you know.( 2010 pass out)

Regards

Ramesh Krishnan

-------- Original Message --------
Subject: Vacancy in CTS for 2010 B.E/B.tech pass outs
Date: Tue, 03 May 2011 18:22:07 +0530
From: Chenani Notice <chennai.notice@cmcltd.com>
Reply-To: chennai.notice@cmcltd.com
To: undisclosed-recipients:;Dear All,

Greetings from Education and Training department.

This is to inform you that we have organized an off campus interview for B.E/B.Tech 2010 pass outs for the position of Programmer Associate Trainee  (PAT) and the company is going to be CTS (Cognizant) .This is a golden opportunity for the 2010 batch students to get inside a top MNC and further this drive is going to be the last one for 2010 batch.

As a cmcite I take my immense pleasure to invite your wards, friends ,brothers, sisters or even neighbors who are a 2010 pass outs to take up this interview on coming sunday (08-05-2011).

I request each and every one of you to help your friends, wards etc to grab this great opportunity.

Eligibilty Criteria:

B.E/ B.Tech/ MSC IT 2010 pass outs with 60% and above throughout their academics.

Interview Venue:
CMC LTD
SKCL, Central square- 1, 3rd floor,
C28-C35 Cipet road,
thiru-vi-ka Industrial estate,
Guindy, Chennai-600032

Timings:
9 a.m to 1 p.m

Interview Process:
1: Aptitiude
2: Communication/GD
3 Tech- Hr
4: Final discussion

CTC:
3 Lacs

Designation:
Programmer  Associate Trainee (PAT)

Company:
CTS

For further clarifications kindly contact Vishal @ 9884175523.


Regards,
Vishal
Sr.IT Engineer- SR1
E & T
CMC LTD Chennai
email: vishal.issac@cmcltd.com
mob:9884175523DISCLAIMER
The information contained in this e-mail message and/or attachments to it may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, any dissemination, use, review, distribution, printing or copying of the information contained in this e-mail message and/or attachments to it are strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us by reply e-mail or directly to netsupport@cmcltd.com or telephone and immediately and permanently delete the message and any attachments. Thank you.
This email has been scrubbed for your protection by SecureMX. For more information visit securemx.in
DISCLAIMER
The information contained in this e-mail message and/or attachments to it may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, any dissemination, use, review, distribution, printing or copying of the information contained in this e-mail message and/or attachments to it are strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us by reply e-mail or directly to netsupport@cmcltd.com or telephone and immediately and permanently delete the message and any attachments. Thank you.
This email has been scrubbed for your protection by SecureMX. For more information visit securemx.in


Hi,


          Pls find the trial mail & forward it........

Dear *All*,

Greetings from Education and Training department.

This is to inform you that we have organized an off campus interview for
B.E/B.Tech 2010 pass outs for the position of Programmer Associate
Trainee  (PAT) and the company is going to be CTS (Cognizant) .This is a
golden opportunity for the 2010 batch students to get inside a top MNC
and further this drive is going to be the last one for 2010 batch.

As a cmcite I take my immense pleasure to invite your wards, friends
,brothers, sisters or even neighbors who are a 2010 pass outs to take up
this interview on coming sunday (08-05-2011).

I request each and every one of you to help your friends, wards etc to
grab this great opportunity.

*Eligibilty Criteria:*

B.E/ B.Tech/ MSC IT 2010 pass outs with 60% and above throughout their
academics.

I*nterview Venue:*
CMC LTD
SKCL, Central square- 1, 3rd floor,
C28-C35 Cipet road,
thiru-vi-ka Industrial estate,
Guindy, Chennai-600032

*Timings:*
9 a.m to 1 p.m

*Interview Process:*
1: Aptitiude
2: Communication/GD
3 Tech- Hr
4: Final discussion

CTC:
3 Lacs

Designation:
*Programmer  Associate **Trainee**(PAT)*

Company:
*CTS*

For further clarifications kindly contact Vishal @ 9884175523.


Regards,
*Vishal*
Sr.IT Engineer- SR1
E & T
CMC LTD Chennai
email: vishal.issac@cmcltd.com
mob:9884175523DISCLAIMER
The information contained in this e-mail message and/or attachments to
it may contain confidential or privileged information. If you are not
the intended recipient, any dissemination, use, review, distribution,
printing or copying of the information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If you have received
this communication in error, please notify us by reply e-mail or
directly to netsupport@cmcltd.com <mailto:netsupport@cmcltd.com> or
telephone and immediately and permanently delete the message and any
attachments. Thank you.
This email has been scrubbed for your protection by SecureMX. For more
information visit securemx.in <http://securemx.in/>
______________________________________________________________________________

DISCLAIMER

The information contained in this e-mail message and/or attachments to it
may
contain confidential or privileged information. If you are not the intended
recipient, any dissemination, use, review, distribution, printing or copying
of the information contained in this e-mail message and/or attachments to it
are strictly prohibited. If you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or directly to netsupport@cmcltd.com or
telephone and immediately and permanently delete the message and any
attachments. Thank you.


______________________________________________________________________________

This email has been scrubbed for your protection by SecureMX.
For more information visit http://securemx.in
______________________________________________________________________________Thanks & Regards
M.Mohamed Fahd,
IT Engineer,
Passport Seva Project-TCS
80 Feet road,koramangala,
Bangalore-560095
Mob:09342374466______________________________________________________________________________

DISCLAIMER

The information contained in this e-mail message and/or attachments to it
may
contain confidential or privileged information. If you are not the intended
recipient, any dissemination, use, review, distribution, printing or copying
of the information contained in this e-mail message and/or attachments to it
are strictly prohibited. If you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or directly to netsupport@cmcltd.com or
telephone and immediately and permanently delete the message and any
attachments. Thank you.


______________________________________________________________________________

This email has been scrubbed for your protection by SecureMX.
For more information visit http://securemx.in
______________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...