நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 5, 2011

URGENT REQUIREMENT!!!!--- On Mon, 5/2/11, Esquire Systems <sujatha@esquiresystems.com> wrote:

From: Esquire Systems <sujatha@esquiresystems.com>

(ONLY MALE CANDIDATES WOULD BE PREFERRED)Esquire Systems(www.esquiresystems.com) is a IT Outsourcing, Software development and Integration Services Company. Having set-up in 1999,Esquire Systems currently engages over 300 IT consultants on our rolls involved in various mission critical projects thereby enabling our clients in fulfilling their technology aspirations.In UAE we employ close to 130 consultants with various clients like DIB, Dubai Metro, Rak Bank, Panasonic etc., making us as one of the largest Software services company in the region.Other than our operations and offices in Dubai we have offices in Chennai and Malaysia where we work with clients like Scope International in India and HP, Pentasoft, AIG etc., in Malaysia.With a turnover of more than 30 Crores and a CAGR of 30%, we are one of the fastest growing companies with award winning practices and processes.An exciting opportunity has arisen for an Executive - Accounts to work for the Esquire Group of Companies - Chennai Division.Location: ChennaiIf you are interested to pursue the potential road step ahead in your career, please send us the following details:1) Updated resume in MS Word format with all your contact details2) Salary Expected If you are not looking for change, we request you to refer this opening to your friends who may show interest.Should your profile be short listed, we shall respond to you immediately to take the discussions to the next level.Regards,Sujatha Jagannathesquire systems044-28144821/831www.esquiresystems.com
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Esquire Systems (sujajagan@yahoo.com, 4D IV Floor Kences Tower North Usman Road T Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Career Planning College Job
Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj
Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...