நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 5, 2011

Cleint Interview "Tasnee Petrochemical Co" - KSA


 
                                          
 
 

  
Greeting To You
Dear Sir,

Please be informed that "Tasnee Petrochemical Co" is arranging an interview in Gujarat 12th to 16th May 2011 & Mumbai 17th & 18th May2011, if you have any friend related to the below category and with a good Experience.

Please send their Resume to us on
hr3@yusho.in


A
)
OPERATION SPECIALIST
Minimum Qualifications:
Science (Chemistry or Petrochemical) Degree or Diploma in Chemical Engineering or equivalent with sound technical, process safety and TQM knowledge.
Experience & Skill Requirements:
At least 15 years of hands on experience preferably in Acrylic Acid and/or Acrylate Operations.
Experience in Pre-Commissioning and Commissioning of Acrylic Acid and/or Acrylate Plants
B) OPERATIONS SUPERVISOR
Minimum Qualifications:
Science (Chemistry or Petrochemical) Degree or Diploma in Chemical Engineering or equivalent
Experience & Skill Requirements:
At least 10 years of hands on experience preferably in Acrylic Acid and/or Acrylate Operations or other similar plants like Ethylene Glycol or Refinery or Naphtha Cracker or plants producing esters.
Experience in Pre-Commissioning and Commissioning of Acrylic Acid or Acrylate or Similar Plants
C) LEAD OPERATOR
Minimum Qualifications:
Science (Chemistry or Petrochemical) Degree or Diploma in Chemical Engineering or equivalent
Experience & Skill Requirements:
At least 7 years of hands on experience preferably in Acrylic Acid and/or Acrylate Operations or other similar plants like Ethylene Glycol or Refinery or Naphtha Cracker or plants producing esters.
D) PANEL OPERATOR
Minimum Qualifications:
Science (Chemistry or Petrochemical) Degree or Diploma in Chemical Engineering or equivalent
Experience & Skill Requirements:
At least 5 years of hands on experience as panel operator on Honeywell DCS system preferably in Acrylic Acid and/or Acrylate Operations or other similar plants like Ethylene Glycol or Refinery or Naphtha Cracker or plants producing esters.
E) FIELD OPERATOR
Minimum Qualifications:
Science (Chemistry or Petrochemical) Degree or Diploma in Chemical Engineering or equivalent
Experience & Skill Requirements:
At least 5 years of hands on experience as operator preferably in Acrylic Acid and/or Acrylate Operations or other similar plants like Ethylene Glycol or Refinery or Naphtha Cracker or plants producing esters.

Awaiting your Reply

Thanks &Best Regard's

Recruitment Team
Yusho Corporation
Mumbai.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...