நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 30, 2010

BPO job

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 27661062      Personal Folder ID: 9124180

Dear Abdul,
Greetings and Warm Wishes from ComCore !!
We currently have immediate openings with No.1 Multi National BPO client in Chennai.
If you are interested kindly FORWARD YOUR UPDATED RESUME with your CONVENIENT TIME TO TAKE UP THE TELEPHONIC INTERVIEW.
INTERVIEW DETAILS (TELEPHONIC INTERVIEW)
Date of Interview & Time: Send your resume with the Preferred Time slot
Contact Person: Ms.Jennifer
Email ID: Jennifer@comcore.in
JOB SPECIFICATIONS:
• Position: Technical Support Executive (Voice BPO Support)
• Total Years of experience: Fresher
• Skill Set: Good communication (English) and should have Basic Computers Knowledge
• Salary: 13500 / month
• Shift: Night shifts
• Transportation facility: Door step pick up and drop facility
• Domain: ISP / Hardware & Networking (Training will be provided by the company)
NO BOND / NO CONTRACT
ALL THE BEST !!!

Regards,
JENNIFER
_______________________________________________________
| jennifer@comcore.in | http://www.comcore.in/ |

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...