நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 30, 2010

GREAT JOB FAIRS 2010 - chennai - MNC

Dear Freshers,
Greetings !!!!!
Get an opportunity to enter into excellent work envioronment which is step stone to develop you career!!!!!!!!!!!!!!!
SPOT job offer on 30th and 31st December 2010 Thursday & Friday at 10.30 am to 1pm in Chennai
Company: TRANSNATIONAL COMPANY (NASSCOM listed) which is having branches all over world and strength of employees around 30000.
Job location: Chennai
Qualification:
Any Graduation (Non technical / Technical ) / Any arts, BE, Btech, Any Post graduate
Distance Educational graduates are eligible (currently pursuing)
Completed graduate with Arrears
Diploma (+2 with 3years diploma)
Facilities:
PICK UP AND DROP
FOOD
INCENTIVES
NO BOND !
WEEKLY TWO DAYS OFF!
Eligibility:
ONLY Fair communication (good grammar, fluent English)
Designation:
CUSTOMER SUPPORT OFFICER- International voice Process
Working Shift: (Optional)
UK – From 12 noon onwards (NO rotational shift)
(or)
US – Night shift (No rotaional shift)
Age eligibility: 18 years – 32 Years
Work Environment is Excellent
Salary is Open
Documents to be carried: Resume , 1 photo and Id Proof
Interview Process:
Oral communication skill Test – On the spot topic
Written Test – Objective (25 minutes) – Grammar
Listening Test – Objective (21 Minutes) – International Voice
Finally “ Getting an Offer on the same DAY!!!â€
Interview Address:
Lobo Staffing Solutions Pvt Ltd
Old No.2 New No.3 Santhome High road
Chennai-4
Landmark: Near Suncity apartment / Mahindra show room 1st floor / Light house bus stop (Marina beach)
With regards,
Brinda G
044-42932015
Chennai-4

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...