நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, December 8, 2010

Haif KSA Jobs

http://haifcompany.com/Vacancies.htm 
Vacancies


----------------------------------------------------------
* Haif Information Technology

----------------------------------------------------------
1. Oracle Application DBA. 


Oracle Application DBA
Job Title:


B.E, MCA, BSc
Education:


More than 2 years
Experience:


Oracle Application11iDBA, Backup & Recovery, Clonning (Reports & Forms), Writing procedures.
Key Skills:


Commensurate with experience
Salary:


Oracle certified preferred, Experience in application customization
Description:resume@haifcompany.com
Email:----------------------------------------------------------
2. Oracle Application Functional Analyst. 


Oracle Application Functional Analyst
Job Title:


B.COM., M.COM., MBA (Finance), ICWS
Education:


More than 1 years
Experience:


Oracle GL, Payables, Receivables, Inventory, Fixed Assets, Projects
Key Skills:


Commensurate with experience
Salary:


Experience in at least one full cycle oracle Application Implementation following AIM methodology
Description:


resume@haifcompany.com
Email:----------------------------------------------------------
* Haif Industrial & Electromechanical services Division

1. Project Leader. 


Project Leader
Job Title:


Degree in Engineering or Physical Science preferred.

Education:


Minimum 15 years. 
Experience:


Will be Lead-in-charge for O & M activities. Experience with OPSIS ORS and Thermo instruments desired.
Key Skills:


Based on experience.
Salary:


Air Quality & Meteorological monitoring network O & M, Data Analysis and Reports.
Description: 


resume@haifcompany.com
Email:----------------------------------------------------------
2. Senior Service Engineer. 


Senior Service Engineer
Job Title:


BE in Electronics/ Instrumentation engineering.
Education: 


Minimum 10 years. 
Experience: 


Hands on experience on Thermo Instruments and Opsis ORS system will be preferred.
Key Skills: 


Based on experience.
Salary: 


Air quality and meteorological monitoring instruments O & M.
Description:


resume@haifcompany.com
Email:----------------------------------------------------------
3. QA/QC Supervisor. 


QA/QC Supervisor
Job Title: 


Diploma in Electronics/ Instrumentation.
Education: 


Minimum 5 years. 
Experience:


Calibration and maintenance of Air Quality & Meteorological Monitoring Instruments preferably Thermo and Opsis ORS system.
Key Skills: 


Based on experience.
Salary: 


Air quality and meteorological monitoring instruments O & M.
Description: 


resume@haifcompany.com
Email:----------------------------------------------------------
4. Senior Service Technician. 


Senior Service Technician
Job Title: 


Diploma in Electronics/ Instrumentation.
Education: 


Minimum 10 years. 
Experience: 


Experience on O & M of Thermo and Opsis ORS system.
Key Skills: 


Based on experience.
Salary: 


Air quality and meteorological monitoring instruments.
Description: 


resume@haifcompany.com
Email:----------------------------------------------------------
5. DataBase Software Engineer. 


Database Software Engineer
Job Title: 


Capable developer in VB Net and or Java as well as Oracle database programming.
Education: 


Minimum 5 years. 
Experience:


Interfacing of Ambient Air Quality Monitoring systems & Preparation of Data sheets for end users.
Exposure with Opsis Enviman software preferred. Key Skills: 


Based on experience.
Salary: 


Air quality and meteorological monitoring instruments.
Description: 


resume@haifcompany.com
Email: ----------------------------------------------------------
6. Environmental Specialist. 


Environmental Specialist
Job Title: 


M.E. / M. Tech. / B.E. / B. Tech. / MSc. in Environmental Engineering
Education: 


Minimum 10-15 years with leading Environmental Consultancy
Experience:


Thorough knowledge in Environmental/Risk Management Issues such as Impact Assessment, Modeling and Monitoring.
Key Skills: 


Based on experience.
Salary:


EIA report writing, Source monitoring. 
Description: 


resume@haifcompany.com
Email:----------------------------------------------------------
* Haif Water services Division

1. Sales & Services Engineer. 


Sales & Service Engineer
Job Title: 


Engineering Degree in Chemicals / Mechanical / Environmental
Education: 


More than 2 years
Experience: 


Experience in the sales and service of Water & Wastewater Treatment Plants
Key Skills: 


Commensurate with experience
Salary:


resume@haifcompany.com
Email:

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...