நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, December 8, 2010

Civil QAQC Engineer

Dear Friends,

Hope you are all fine, I have an urgent requirements and I am looking for a Senior Civil QAQC Engineer for our Oil and Gas EPC Project in Yemen.
The followings are

·         The candidate shall be senior and capable to lead the Civil QC team of EPC contractors and subcontractors team.
·         Oil and Gas project experience is preferred
·         More than 10 Years experienced in abroad is preferred.
·         The requirement is urgent, immediate placement.
·         15 days paid leave  and travel tickets to home country for every 3 months.

Please refer this email to your friend circle to send me a CV Zahir.Hussain@kentz.com and certificate copies of potential candidates. Thanks

Regards,
Zahir Hussain
QA/QC Manager
Qatar Kentz W.L.L.
P.O. Box 3865
Doha

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...