நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, December 6, 2010

urgent requirements for service management

Dear candidate,
Greetings !!!!!

we are an Executive Search Firm(PINAKI TECHNOLOGIES).We have the
openings in CMM Level 5 company.
Currently looking for Service Management as :
Problem manager
Experience: 5 -8 years
Interview Location: Banglore,Chennai
Joining Location : Banglore,Chennai
Incident Manager
Experience: 3 -8 years
Interview Location: Banglore,Chennai
Joining Location : Banglore,Chennai
Change Manager
Experience: 5-7 years
Interview Location: Banglore,Chennai
Joining Location : Banglore,Chennai
Release Manager
Experience:4-7 years
Interview Location: Banglore,Chennai
Joining Location : Banglore,Chennai
Reporting Analyst
Experience: 4-8 years
Interview Location: Banglore,Chennai
Joining Location : Banglore,Chennai
Send across your resumes with some details at v.dua@pinakitech.com :
Total Work Experience
experience relevant
Skill Set
Base Salary
Expected Salary
Current Location
Preferred Location
Notice Period
alternate e-mail id
Permanent/ Contract
Availability on 11 dec., 2010 Yes/ No :

Thanks & Regards
Vandna Dua
Pinaki Technologies
Email: v.dua@pinakitech.com
Desk No: 011-43510426
www.pinakitech.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Pinaki
Consulting Pvt. Ltd. (an.aggarwal@pinakitech.com, 11, Tolstoy Marg,
Connaught Place, NEW DELHI, Delhi - 110001) using Naukri.com services.
The responsibility of checking the authenticity of
offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume
Services & see the difference!

Ads by Google
Accounting Jobs
Sales Employment


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com
Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com
Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...