நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 12, 2012

International Campaign-India


 
Dear Candidates,
We have some immediate requirements for one of our prestigious clients in Saudi Arabia, SABIC. If interested kindly send your updated profile to m.shahid@abis.com.sa
This campaign will be held in Philippines from December 7 2012.
Please mentioned your position in the subject line to get maximum shortlisting.

1 TA Planner
2 Material Planning Engr
3 Utility Plant Engineer
4 Vibration Engineer
5 Instrument Engineer
6 Electrical Engineer
7 Document Controller
8 Project Schedular
9 Project Engineer
10 TA Planner - Mechanical - Static Equipment
11 Mechanical Eng
12 Rotating Engineer
13 process analyzer engineer
14 Instrument Planning Engineer
15 Environment Engineer
16 Planning Engineer
17 Mechanical Trainer
18 Fire Engineer
19 Shift Engineer
20 Senior Electrical Engnieer
21 Fire Technician
22 Industrial Hygiene (IH) Engineer
23 Sr. software engineer
24 Workflow Developer
25 SAP HR Consultant
26 ABAP Developer
27 Mentor with Procurement Background
28 Sr. Staff Specialist
29 Product Qulaification
30 Pollution Monitoring Specialist
31 Accounts / SAP Assist (temp.)
32 Architect / Designer
33 Civil Engineer
34 Civil Designer
35 Control System Engineer (temp.)
36 Cost & Control Engineer
37 CSA Inspector
38 Engineer ,Sustainability
39 Electrical Inspector
40 Electrical & instrument Eng
41 Engineer ,Electrical Distribution
42 Engineer ,VE Specialist
43 Engineer, Layout
44 Engineer, Process Safety
45 Field Engineer
46 Instrumentation Inspector
47 L5, Standard & Assurance
48 L5, Stationary & Piping
49 L5, Value Engineering
50 Lead Planning & Control
51 Lead Project Engineer
52 Machine Static Inspector
53 Mechanical Engineer-Contruction
54 Mechanical Inspector
55 Mechanical -Stationary
56 Piping Engineer
57 Piping Inspector
58 Piping QA/QC
59 Planner
60 Process Engineer
61 Project Control Engineer
62 Project Coordinator
63 QA/QC Lead
64 Safety Officer
65 Senior Commuication & IT Eng.
66 Specialist, EDMS
67 Sr.Project Control Engineer
68 Sr.Project Engineer
69 Safety Inspector
70 Cost and Constrol Engineer

All the candidates must have minimum Exp-10 to 15 yrs in oil and gas, petrochemicals and refinery


Thank You,
Regards,

Mohammed Shahid
Recruitment Officer


PO Box- 36080, Jubail Industrial City-31961
Tel.: +966-33400778. Ext 239 - Fax: +966-33400779
The sender of this mail is registered with naukrigulf.com as ABDULLAH A.AL-BARRAK and SONS CO (amr@abis.com.sa; Ref Id: 47521; PObox 16116, - , ) using Naukrigulf.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you can report abuse by forwarding this email to abuse@naukrigulf.com

Please note that Naukrigulf.com:
  • does NOT endorse any requests for money payments,
  • does NOT advice sharing of bank account details,
  • does NOT act as labour consultants to any party.
 
 
Ads by Google
 
 
 
 
 
 
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...