நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, October 12, 2012

Urgetnt Openings in Service Desk Delivery....Refer Now!!!!
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |
|(Embedded image moved to file: pic14191.gif)                                                                   |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|   Dear IBMer                                                                                                  |
|                                                                                                               |
|   We solicit your help in bringing your friends and family members who qualify to apply for the given position|
|   below.                                                                                                      |
|                                                                                                               |
|   Requirement Summary :-                                                                                      |
|   (Embedded image moved to file: pic16097.gif)                                                                |
|                                                                                                               |
|   Note: You can send the candidates directly to the venue mentioned below on 13-Oct-2012(Saturday), by        |
|   forwarding this mail to the candidate,  will be considered  as invitation mail to the candidate referred by |
|   you.                                                                                                        |
|                                                                                                               |
|   Candidate's profiles will be screened at the interview venue to check for fitment and suitability to the    |
|   skills we are hiring.                                                                                       |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|   Venue : IBM India Private Limited, Subramanya Arcade - 1(SA-1), Bannerghatta Road, Bangalore - 560029.      |
|   Date:13-Oct-2012(Saturday)                                                                                  |
|   Time : 10 AM - 12 PM                                                                                        |
|   Note: Candidates need to  carry  Original Govt ID proof,Invite Call Letter and resume for attending the     |
|   interview.                                                                                                  |
|                                                                                                               |
|   Regards                                                                                                     |
|   Employee Referral Program Office                                                                            |
|                                                                                                               |
|(Embedded image moved to file: pic28137.gif)                                                                   |
|                                                                                                               |
|Note : Referral Bonus is not applicable for any fresher hiring (candidates with less than 24 months experience)|
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|Please Note                                                                                                    |
|                                                                                                               |
|   Please  ask  your  referral  to mention your Name & ID clearly in the form given at the venue or attached in|
|   this email. Candidates should also mention "Employee Referral" on top of their resume                       |
|                                                                                                               |
|   Due to security concerns candidates are not allowed to carry any bags inside the IBM Premises. Please inform|
|   your candidates regarding the same.                                                                         |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|   Please respond back  with the updated resumes to Gts Careers/India/Contr/IBM with the format of Subject line|
|   with (Skill/Rel Exp/Loc)                                                                                    |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|Source Credit based on Pay-the-scheduler Program                                                               |
|                                                                                                               |
|   The source credit for IBM INDIA is based on a special program, "Pay-the-scheduler "                         |
|                                                                                                               |
|In the likelihood that the candidate has been contacted by multiple channels for the same position, it is      |
|important to identify the RIGHT SOURCE through which the candidate appears for the interview.                  |
|"Pay the scheduler" program helps IBM to provide the credit to the correct source in all such events.          |
|                                                                                                               |
|In case the candidate does not mention any of the two details required, i.e.. Referrers Name and Employee ID , |
|the referrer will not be eligible to receive the ERBP-bonus                                                    |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|We are happy to extend the referral eligibility to all People Managers (Band 10 and below).                    |
|                                                                                                               |
|People Managers will be eligible to receive a referral incentive only if                                       |
|1. They are not involved in the candidate selection process (as interview panelists)                           |
|2. They are not their referrals' hiring manager.                                                               |
|3. The candidate is not the Direct reportee of the referrer.                                                   |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...