நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 10, 2012

Job | Opening for DAEWOO E&C SADARA KSA

.


---

Subject: Job | Opening for DAEWOO E&C SADARA KSA
The sender of this email is registered with Naukri.com as Dynamic Staffing Services Pvt. Ltd.
Experience required for the Job: 5 - 50 years
Annual Salary of the Job: 1.0 - 50+ Lacs - FAT
Job Location: Saudi Arabia

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)

Dear Candidate,
Dear Candidate,

Greetings

About Us

Dynamic Staffing Services (DSS) is an industry leading Human Resources Consultant, providing The Full Spectrum of Human Resources for corporations with Human Resource requirements from the Indian subcontinent. We specialize in providing personnel for Oil, Gas, Petrochemical, Civil, Marine, Mechanical and Electrical construction sites. Beyond these industry areas, we also provide personnel for Hospitality and IT (Hardware / Software) verticals.
our website- http://www.dss-hr.com/ & , http://www.brentfordservices.com/

Presently we have some openings with one of our esteemed Client DAEWOO Engineering & Construction- SADARA KSA

About Client: http://www.daewooenc.com/

Positions: 1) Supervisor -Equipment (Tank)

can Refer your friends who would be interested for this opportunity
Details are as follows:-

Country : Saudi Arabia
Interview Details : CV Selection
Project Name & sector : SADARA - oil/gas/ refinery/ petrochemical sector
Salary : Negotiable +(Food+Acc.+Transp.)
Leave Rotation : 30 days paid leave after completion of 1 year.
Based on your reply we shall guide you further.

Best Regards
Sandeep Kumar
(Recruitment Team)'Since 1977 in Business: 1,90,000 promises delivered'

Address: Dynamic House, KH-71, Opposite B-10, Bagdola, Sector 8, DWARKA, Delhi - 110077 (India)
Phone: +91-11-40410000, 40410011

You are receiving this e-mail because your profile contained one or more of the following words that the recruiter searched on: " equipment supervisor "

Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Dynamic Staffing Services Pvt. Ltd. (nitin.sharma@brentfordservices.com, ) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...