நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, October 9, 2012

Openings in Sidvin Core -Tech (I) Pvt. Ltd- Projects Department for Proposal Engineer

Assalamu aliakum,
FYI, Please Circulate

Dear Candidate,

Sidvin Core -Tech (I) Pvt. Ltd., is a leading Design Solution provider based in Bangalore India. Sidvin with a clear focus on Oil & Gas is partner with some of the leaders in offshore Oil & Gas EPC owner operators in the field of FPSO, FSO, Rigs Etc...

We operate in the Offshore Domain which includes Engineering Design Activities for Floating Production and Offloading vessels, Production Platforms, Semi-Submersible Drill Rigs etc. Out Client base is formed by companies operating out of Europe and the United States. We provide engineering solutions which include, Structural, Piping and E&I.

Currently we have openings in our Projects Department for Proposal Engineer. If you are interested & willing to relocate to Bangalore please forward your updated copy of resume. Also let us know your current gross per month, expected gross per month & notice period.

For more details on company please log on to www.sidvincoretech.com

Thanks,
V. Karthikeyan
HR Dept.
Sidvin Core-Tech (I) Pvt. Ltd.
An ISO 9001:2008 Certified Company
Board: +91 80 4089 3000
karthikeyan.v@sidvincoretech.com
Website: www.sidvincoretech.com


--

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...