நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, June 9, 2012

Various Opportunity in India in - TELECOM Engineering Professionals, Administrative & Account personnels

 

Hi All,
 
Various Opportunity for telecom professionals, administrative & accounts personnels in India as see in Website, for your info. please forward to your family members / friends to circulate among professionals
 
Website reference to apply online 
 
 
Job Title Department Location Closing Date
Engineering Manager Engineering India 31 June 2012
Assistant Engineering Manager Engineering India 31 June 2012
Systems Engineer Engineering India 31 June 2012
Project Engineer Projects India 31 June 2012
Field Engineer Engineering India 31 June 2012
CAD and Document Supervisor Engineering India 31 June 2012
Drafter Engineering India 31 June 2012
Document Controller Engineering India 31 June 2012
Proposal Engineer Proposals India 31 June 2012
Operations Manager Operations India 31 June 2012
Receptionist Operations India 31 June 2012
Senior Accountant Finance India 31 June 2012
 
With Regards,
Thamim


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...