நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, June 9, 2012

Career Opportunity Abroad - Dy. Manager - SCM---------- Forwarded message ----------
From: Datamatics Staffing Services <dsscv@datamaticsindia.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Datamatics Staffing Services

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

Dear Candidate,

Greetings from Datamatics Staffing Services. We are a professionally managed Recruitment Selection Firm, with over 30 years experience in building successful careers and successful organisations. (visit us at www.datamaticsindia.com for more information).

Presently we have an opening with our Client, based at Abuja - Nigeria for the post of Deputy Manager - Supply Chain Management. Our client is a huge group into diversified businesses. This position is open for their Pharma division.

Following is the brief job description: -

Job Location: - Abuja (Nigeira)

Designation: - Dy. Manager - Supply Chain Management

Job Description: -

Travelling to branches all across Nigeria in regular intervals.
Ensuring Smooth SCM Operations in each Branch & Depot
Ensuring all branches are following the set system & processes.
Effective Inventory Management
Controlling Pilferage, damage & expiry of products
Planning effective transportation & distribution of the products
Preparation of MIS, Feedbacks & Reports

Qualification: - Any Graduate and Post Graduate in Supply Chain Management

Experience: - 8 - 15 years in managing warehouse in Pharma industry.

Package: - Attractive tax free offshore savings in USD and excellent expatriate perks accompany this position.

If you are interested in this opportunity, kindly send across your updated CV in word format along with the following details:

1. Reporting structure (a level above & levels below):
2. Passport availability & validity:
3. Marital status & Kids :
4. How much is the size of the warehouse you are taking care of currently?
5. What are the products that are stacked there?
6. Notice Period:
7. Current CTC:
8. Do you have your final year degree/convocation certificate (not provisional certificate) & marksheet with you?

Regards,
Nikhila Dambhare
Associate Consultant
Datamatics Staffing Services Pvt. Ltd.
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Datamatics Staffing Services (portal@datamaticsindia.com, Eucharistic Congress Bldg. 3, 5 Convent Street,, Colaba, MUMBAI, Maharashtra - 400001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...