நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 14, 2011

Job Opportunity with HP---------- Forwarded message ----------
From: Hewlett-Packard India Pvt Ltd <shobha-s.kinagi@hp.com>Dear Candidate,

Greetings from Hewlett Packard!!

We have Process Associate/Senior Process Associate/Technical Support/Language Associates requirements at the centre in Bangalore, details of which are given below:

Job Title: Process Associate/Senior Process Associate/Technical Support/Language Associates

Job Description:

Technical Support (Voice based)
 Troubleshooting Hardware/Networking/OS related queries of our global customers Over Phone which involves working in different time zones
 Take calls from Global customers and initiate the right response to them, positively and professionally
 Deal with a wide range of products using a powerful information database
 Provide remote solutions to problems, probe problems and explain the solution in such a way that non-technical users understand.
 Graduate in any discipline with a minimum of 50% and above aggregate scores (Strictly 2006 - 2011 pass outs with no backlogs)
 Undergraduates with 1-3 years experience are eligible for Technical Support roles.

Process Associate/Senior Process Associate (Voice & Non Voice)
 Good PC and database knowledge and project/process management skills
 Initiative and independence; Customer focus
 Excellent written & spoken communication skills
 Senior Process Associate â€" 2 to 3 yrs with relevant BPO experience.
 Graduate in any discipline with a minimum of 50% and above aggregate scores (Strictly 2006 - 2011 pass outs with no backlogs.)
 BE, B Tech, MBA & MCA,B.Sc IT, M.Sc IT, Computer Science graduates are not eligible

Language Specialist â€" German, French, Italian, Portuguese, German , Spanish, Japanese, Arabic. (Voice & Semi Voice)
 Transaction processing involving usage of foreign language
 Responsible for ensuring business controls, turnaround time and accuracy of the process
 Participating in projects, language circle and language training
 Graduate in any discipline with a minimum of 50% and above aggregate scores (Strictly 2006 - 2011 pass outs with no backlogs)
Experience
 0 â€" 3 of experience (BPO/Non BPO/KPO/Financial Services Industry) across all processes.
What we have for you!

You can look forward to a fulfilling and enriching career with HP. At HP, we encourage employees (after a minimum of 18 months in the current roles) to explore career opportunities across different business units, customer segments and functional roles within HP itself.WALK-IN SESSION:
Day and Date: Walk-in everyday including Saturday and Sunday (except national holidays)

Venue:
Sreyas Chamiers Tower,
New # 37, Old # 23/24,
Chamiers Road, Teynampet,
Chennai - 600 018
Landmark: (Near Park Sheraton Hotel)Time:
10:00 AM to 3:00 PM

Please ensure that you carry the documents mentioned below for this Walk-in-Interviews:

Mandatory Documents:
• 10th , 12th and all the degree marks cards(original)
• Resume (Ensure that your Full Name is on it)
• 2 copies of recent passport sized photographs
• Proof of date of birth
• Degree Certificate/ Provisional Degree Certificate(original)
• Photo ID (Passport, Driving license, Election ID Card)
• Offer letter/Revised offer letter/Pay slips (in case of experienced candidates)


Thanks & regards,
HR-Staffing Team

Note:

ï ¶ Candidate should be flexible to work in any shift.

ï ¶ 2011 pass outs are eligible provided they have an aggregate of 50% and above and no back logs in the first 5 semesters.No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...