நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 14, 2011

Fwd: TCS Interview For SQL DBAon 17th July 2011 @Chennai & Hyderabed

--- On Tue, 7/12/11, Tata Consultancy Services (TCS) <priyadharshini5.b@tcs.com> wrote:

From: Tata Consultancy Services (TCS) <priyadharshini5.b@tcs.com>

Experience required for the Job: 3 - 8 years
Annual Salary of the Job: 3.80 - 11.85 Lacs
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

Dear Candidates,
Greetings from TCS!
We are planning to have interview for SQL DBA L2 (3 - 8yrs) @ Chennai & Hyderabad on 17th July 2011 Sunday
Description:
SQL DBA
Monitoring:
Scheduled job monitoring
Backup monitoring
SQL Server monitoring
Replication monitoring
Backup and Recovery:
Setting up backups for new databases
Recovery of databases from backups
Install and upgrades:
SQL Server Software Installation Support
SQL Service pack and patches Update
Database creation and file group allocation
Linked Server Creation and issues
Sql Server upgradation.
Performance Tuning:
Trace Analysis
Query Optimization and Query Execution plan Analysis
Database parameters tuning
Security:
SQL Login, database user creation and granting access
Schema creation and granting access
Managing user privileges
Scheduled Maintenance:
Re-Indexing
Update Statistics
Shrink Database
Removal of trace files/old log files
Miscellaneous:
Addressing database space issues
Incident management and Change Management
Database shutdown / restart for any scheduled maintenance tasks not related to database (like OS/SAN maintenance activities)
Permanent fixes for repetitive problems
Non-Production environment refreshes(backup/restore)
Troubleshooting space issues like transaction log full,data file full,clearing the drive space
Troubleshooting deadlock and blocking issues.
Database mirroring, Log shipping, Database snapshots and clusters.
Capacity Planning:
Analysis of database growth and recommendations for additional capacity (hardware, memory etc)

For further more details ,kindly find the below details :
Job Location : Chennai

Please check with the criteria,
Eligibility Criteria
1. BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS/Diploma with minimum 3 years of experience post Qualification IT- Experience.
2. Bsc Graduates with minimum 3+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
3. Only Full Time courses would be considered.
4. Not more than 4 years break in Career / Academics or Non - IT Experience.
5. Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

Documents to be carried for the walk-in
1. Passport size photograph
2. Last 3 Month payslip.
3. Resume
4.CLASS 10 MARK SHEET
5.CLASS 12- MARK SHEET
6.UG MARKSHEETS & DEGREE CERTIFICATES
7.PG MARKSHEETS & DEGREE CERTIFICATES
8.PREVIOUS EXPERIENCE CERTIFICATES or Service Certificate for all the Previous Employment
9.COPY OF RELIEVING LETTER (Current Company if applicable)
10.ADDRESS PROOF (RATION CARD / TELEPHONE BILL / ELECTRICITY BILL)
11.CITIZENSHIP PROOF (PASSPORT / VOTERS ID / RATION CARD / DRIVING LICENCE)
12.COPY OF PAN CARDKindly carry printout of confirmation mail .
Interview Venue for Chennai:
Tata Consultancy Services
65/ 1A, Velachery â€" Taramani 100 Feet Road, Velachery,
Chennai - 600 042,Tamil Nadu

Interview Venue for Hyderabad:
Tata Consultancy Services
Kohinoor Park,
Plot No.1, Jubilee Gardens,
Cyberabad,
Hyderabad 500 081Interview Date / time : 25thth June 2011 ( Saturday)
9:30am - 1:00pm

Contact Person :priyadharshini. B
All the very best for your interview!

Thanks & Regards,
Priyadharshini.B
Tata Consultancy Services
65/ 1A, Velachery â€" Taramani 100 Feet Road, Velachery,
Chennai - 600 042,Tamil Nadu
India
Ph:- 914466167027
Mailto: priyadharshini5.b@tcs.com
Website: http://www.tcs.com


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...