நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 14, 2011

Fwd: Urg reqd at Muscat- FINANCE PROFESSIONALS- Sr Manager(CA), Middle level(CA/ICWA),OTHER POSITIONS - Various positions with a v big and reputed group-Interviews in South India , Mumbai in August 2011

----- Forwarded Message -----
From: Technology Solutions & Services <cvtechnooman@yahoo.com>

Annual Salary of the Job: 1.0 - 4.0 Lacs

Dear Candidate, 

We are one of the growing consulting company and are contacting you for the following positions (URGENT REQUIREMENT)for one of our large, reputed client part of a very large group at Muscat ,OMAN, GULF. WHO SHOULD APPLY : FINANCE PROFESSIONALS WITH DIFFERENT EXPERIENCE RANGES FOR DIFFERENT POSITIONS POSITION I : SENIOR MANAGERS Job: Incumbent will head a team of qualified professionals and be responsible for managing finance and commercial related activities i.e Accounts, Audit, Installment Credit and Commercial functions of one or more of profit centers. The candidates will work closely with top management and business heads for taking key business decisions. Qualification: Chartered Accountant or MBA from reputed Institutions Age: Around 40 years Experience: 18 to 20 years of experience of which at least 5 to 7 years in a position handling similar responsibilities of a professionally managed large organization. Proven leadership qualities with strong interpersonal, communication and analytical skills are essential. A team player and one who can lead by example and who can be groomed for higher position, need only apply. POSITION II : CHARTERED ACCOUNTANTS / COST ACCOUNTANTS Job: Incumbents will assist the senior management team responsible for finance/accounts/commercial activities. The placements, based on relevant experience of the candidate, will be made in one of Finance, Accounts, Treasury, Credit, MIS, Audit and Commercial departments of profit centers. Qualification: Chartered Accountant / Cost Accountant Age: Around 25-35 years Experience: Post CA qualification experience of 1 to 6 years in Finance / Accounts / Audit / Commercial functions of a reputed organization. Thorough knowledge of all aspects of their field and working knowledge of computers is essential. POSITION III : ACCOUNTS / AUDIT â€" OFFICERS & ASSISTANTS Job: Accounting functions like payroll, ledger keeping, booking of invoices / receivables, accounts reconciliation and preparation of statements related to these activities or responsible to carry out Audit assignments at head office and branches to ensure compliance with internal systems, procedures and controls. Qualification: B.Com / M.Com / ICWA Intermediates / CA Intermediates Age: Around 30 years for Officers and around 25 years for Assistants; bachelors only need apply for the position of Assistants. Experience: 3 to 5 years of relevant experience in a commercial / industrial organization of repute. Should have good accounting background. Exposure to a computerized environment, including PC applications, is essential. Common for all positions All the positions offer excellent opportunities to learn the best global business practices of world leaders like Toyota, Lexus, Kia, Ford, MAN, HINO etc. The incumbent will work with professionals and will have ample scope for career growth. The exact position and fitment will be decided based on academic qualifications, current job / responsibilities, total full time experience etc. An attractive tax-free remuneration package with high savings potential will be offered to selected candidates. Other benefits include free air passage, annual leave, gratuity, free medical attention, etc, besides an attractive performance based annual bonus & increment. For senior positions, fully furnished family accommodation will be provided besides conveyance, soft furnishing, utility allowances as per company scheme and free school bus facilities for children. For Accounts / Audit â€" Officers & Assistants, bachelor-sharing accommodation with mess facilities and company transport will be provided. CANDIDATES FOR ALL POSITIONS SHOULD HAVE GOOD WRITTEN AND SPOKEN ENGLISH. THEY SHOULD HAVE PLEASANT PRESENTATION AND CLIENT FACING SKILLS. THEY SHOULD BE WILLING TO WORK HARD . CANDIDATES SHOULD HAVE COMPUTER SELF WORKING EXPOSURE JOB LOCATION : OMAN JOINING REQUIRED : WITHIN 1 MONTH OF FINAL SELECTION INTERVIEWS ARE LIKELY TO HAPPEN IN AUGUST 2011 AT Chennai/ Cochin OR Mumbai. CANDIDATES WHO CAN TRAVEL TO THESE LOCATIONS TO ATTEND INTERVIEWS SHOULD ONLY APPLY . WE'LL TRY TO KEEP INTERVIEWS ON SATURDAY/SUNDAYS. Please send us your latest CV along with following details immediately. Please mention following in your reply. Without following information we will not be able to process your CV with our client: 1. Current CTC (SALARY in Rs.) - (Please mention fixed and variable seperately) 2. Expected CTC (SALARY )/Saving potential- 3. Date Of Birth - 4. Earliest joining period - 5. Current location: Telephone no for tel interview : Convenient time for telephone talk/interview - 6. Passport - Yes/No If yes, Passport No and Date : (You can submit number later on also ) 7. Gulf working experience , please elaborate:- 8. If you are currently in any of the gulf countries then please suggest your current visa status:- 9. POSITION APPLIED : 10. Which industry you have served mostly: 11. Two professional references along with phone nos. 12. Status:Married/Bachelor 13. LANGUAGES KNOWN Please write to us if you have any additional queries. We ensure you of accurate and prompt information for any of your queries. Kindly respond Immediately. Thanks and regards Y V C Rao Technology Solutions & Services Hand Phone No: +91-92274-65496 URL: www.technosoln.com Offices at Hyderabad, Mumbai and Gujarat in India

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...