நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 18, 2011

உலகஅளவில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள்

ஏகஇறைவனின் திருப்பெயரால்...

...நன்மையிலும், இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்! பாவத்திலும், வரம்பு மீறலிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளாதீர்கள்!.. திருக்குர்ஆன். 5:2
Urgent vacancy for MECHANICAL MAINT ENGINEER FOR SAUDI

 

வெளியிட்ட நாள்: Fri, 16 Dec 2011, 05:17 PM

·         கன்ட்ரி: Saudi Arabia

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 4 Years

·         Basic/UG qualification: Diploma

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: (ITI In Any Trade + 4 Years Experience In Any Industry.)

·         வாக்கின் டேட்: Fri 16 Dec, 2011 To Wed 21 Dec, 2011

·         வீனே: O.M. INTERNATIONAL SERVICES 2-G, Naryanaguru
Road, Opp Ganga Hospital Mettupalayam Road,
Coimbatore-641011 Phone: 422-4392727,
422-4392323, Mob : 09159771272 Email:
career1.ominternationalservice@gmail.com,
hr.ominternationalservicesjobs@gmail.com 
ominternationalservicesjobs@gmail.com

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: கஂபநீ

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: O.M.INTERNATIONAL SERVICES

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Priya/Praveen

Description

Urgent vacancy for MECHANICAL MAINT ENGINEER FOR SAUDI
(Diploma in Mechanical Engineering, 4 years experience in small industry as Maint. Engineer for machineries.)
Terms & Conditions:-
01. 8 hours Duty & 6 days a week.
02. 2 years renewable contract.
03. Return Air Ticket will be provided by the Company after completion of 2 years contract.
04. 42 days paid leave after 2 years.
05. OT – Daily 3 to 4 hours.
06. Free bachelor sharing accommodation.
07. Transportation & Medical will be provided by the company.
CONTACT DETAILS:
Thanks & Regards
Priya/Praveen, Recruiter
O.M. INTERNATIONAL SERVICES
2-G, Naryanaguru Road, Opp Ganga Hospital Mettupalayam Road, Coimbatore-641011
Phone:
422-4392727, 422-4392323, Mob : 09159771272
Email: career1.ominternationalservice@gmail.com
hr.ominternationalservicesjobs@gmail.com 
ominternationalservicesjobs@gmail.com

 

******************

 

Urgent Requierd For Suodi ,automobile Ac Mechanic, mech. enng.

 

வெளியிட்ட நாள்: Fri, 16 Dec 2011, 06:35 PM

·         கன்ட்ரி: Saudi Arabia

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 5 Years

·         Basic/UG qualification: Graduation Not Required

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: SAME FIELD EXP.

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: REPUTED COMPANY IN SAUDI

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: RAMESH

Mobile:  +91 - 88675 95905

Verified

Landline:  +91-80-4093 5666

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

URGENT REQUIREMENT
Automobile AC mechanic. 5 yrs experience in heavy vehicle AC maintenance ( Buses) for Jeddah. Salary Sr- 1500 to 1800/-
Heavy vehicle Drivers for a hollow brick company in Taif Ksa.05,No.5 yrs experience. age 30 to 35 yrs. Sr- 1200/- plus trip allowance, Accn., at present there are drivers working there who get Sr- 200/- to 2300/- per month including trip allowance.
Mechanical Engineers 03 N0. for ABS company in Jubail, KSA. Degree or Diploma in Mechanical Engineering. 3 yrs experience in repair and maintenance of EOT cranes. Salary Sr- 4000/- plus food allowance, accommodation.
Accountant- Bcom , tally-03 No. 3Years experience in material sales and purchase accounts. Age max 30 yrs. sal Sr. 1300/- Accn. same company as above.
House driver ( Muslim for Mecca) age 30 yrs plus. { Sr- 1200 . accn, food.)
House Driver ( Muslim) for Jeddah. age 40 yrs plus

*********************

 

ABUDHABI – L & T CO.HEAVY DRIVERS

வெளியிட்ட நாள்: Fri, 16 Dec 2011, 07:08 PM

·         கன்ட்ரி: UAE

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 To 4 Years

·         Basic/UG qualification: Graduation Not Required

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: Any

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 5

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: N,s Placement

·         வெப்சைட்: Nill

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Nizam

Landline:  +91-4368-22 3615

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

S.NO POSITION QTY SALARY
01,HEAVY DRIVERS
(Holding Valid Original UAE License 10nos 1600 DHS
02,LIGHT DRIVERS (Holding Valid Original UAE License)
10nos 1300 DHS
 SHOULD HAVE VALID ORIGINAL UAE LICENSE.
Ø
 FREE FOOD
Ø & ACCOMMODATION.
 DUTY 8 HRS + OT
Ø
 CONFIRMATION WITHIN 10 DAYS.
Ø
 PLEASE SEND PP COPY
Ø & PHOTO & LICENSE COPY.
 REF - 55
Ø

*******************

 

QATAR – ALFRED TALKE LOGISTICS – MULTINATIONAL COMPANY

வெளியிட்ட நாள்: Fri, 16 Dec 2011, 07:17 PM

·         கன்ட்ரி: Qatar

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 4 To 5 Years

·         Basic/UG qualification: Graduation Not Required

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: Any

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 5

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Ns Placement

·         வெப்சைட்: Nill

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Nizam

Landline:  +91-4368-22 3615

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

01,Forklift Operators
(Valid India Light License) 20nos salary1000/ 
-
02,Heavy Driver (Trailer)
(India License) 20nos 1000/
-
03,Warehouse Helpers
(Age – 21 – 34yrs) 10nos 600/-
cont8148504090

*********************

 

Need General Labours for Seafood Processing jobs in U.K

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 03:19 AM

·         ரோல்: அதர்

·         எஜுகேஷன்: அணி

·         கன்ட்ரி: UK

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 2 Years

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Global Business Consulting

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Mr. Sompon Rakdee

Description

Dear: Sir/Madam.

We are urgently looking for general labours (Process, packing, sorting, loading & unloading) for Seafood Processing Company in United Kingdom.

The employer can provide a work permit (renewable), good salary per hour plus O.T, incentives, provided accommodation & food on duty, free airfares, healthcare insurance, free uniforms, and also other benefits under Labour Law of the United Kingdom.

If you are interested to apply for this job. Please do not hesitate contact to us as soon as possible.

Yours sincerely.

Mr. Sompon Rakdee
Manager
Global Business Consulting.************************

 

Required Heavy Equipment Operator Under Us Army in Afghan

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 06:19 AM

·         கன்ட்ரி: Afghanistan

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 4 To 5 Years

·         Basic/UG qualification: Any Graduate

·         PG Qualification: Any Post Graduation

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: Skilled Workers For Heavy Equipment Operator

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Pegasus Consultancy

·         வெப்சைட்: NA

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Sanjib/ Prashant

Mobile:  +91 - 98747 94544

Verified

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

PLACE OF WORK COULD BE AFGHANISAN, IRAQ, KUWAIT OR OMAN.

CANDIDATES PRESENT IN INDIA ONLY APPLY

Salary - 700$+ TO 1200$

Organizational Controls: 
Operates heavy, standard, and/or specialized Material Handling
Equipment (MHE) such as Rough Terrain Container Handler or
forklifts. Operates equipment to move, load, unload, stack and
unstack various bin, intermediate, bulk, hazardous stock and
equipment. May work in either an automated or non-automated
warehouse, or open storage, or receiving or shipping area. May
use automated equipment such as computer terminals, bar code
wands, and laser scanning equipment to read, store, query, route,
and track data. Operator must be able to obtain MHE license and
maintain proficiency to operate equipment. Must be familiar with
the day to day operation and documents generated by DSS. Loads,
unloads, and moves materials within or near warehouse or work
site by performing the following duties. Employee may be required
to obtain a Controlled Area Access Badge or security clearance.
Reports to one of several Division Heads and receives daily work
assignments from intermediate supervisor or lead. 
Minimum Education Requirements: 
Must be proficient in written and spoken English.
Experience Substitution for Education: 
Equivalent combination of education and experience. Training in
supply or distribution, use of MHE or technical or military
training in lieu of education, at the rate of one year experience
for one year of education. 
Minimum General Experience in Years: 
A minimum of 5 years of related general experience and/or
training including demonstrated knowledge. 
Minimum Specific Experience in Years: 
Specific experience of 3 years minimum is required of the type
noted in Specific Skills, Knowledge and Abilities.
Specific Skills, Knowledge, Licenses, Certifications and
Abilities Required: 
1. Operator must be able to obtain proper MHE license and
maintain proficiency to operate equipment. 
2. Reads work order or follows oral instructions to ascertain
materials or containers to be moved. 
3. May be assigned to receiving, shipping, storage or issue
areas. 
4. Loads and unloads materials onto or from pallets, trays,
racks, conveyors, and shelves by hand or through use of MHE
including 10K and 5K forklifts as well as Kubota rough terrain
vehicles. 
5. Conveys materials from storage or work sites to designated
areas. 
6. Counts, weighs, and records number of units of materials moved
or handled on daily production sheet as required. 
7. Attaches identifying tags or labels to materials or marks
information on cases, bales, or other containers. 
8. Loads truck for Industrial Truck Operator. 
9. Stacks or assembles materials into bundles and bands bundles
together. 
10. Lifts objects by hand or with power hoist, and cleans work
area, machines, and equipment to assist machine operators. 
11. Operates industrial truck, warehouse tractor, electric or gas
engine cart or electric hoist to assist in loading or moving
materials and products. 
12. Operates warehouse sweeper as necessary to ensure cleanliness
of storage areas. 
13. Perform all other position-related duties as assigned or
requested. 
14. Operates a 50K Rough Terrain Container Handler to offload and
load 40' and 20' containers from trucks; stages containers;
transports containers within the container yard; and stack
containers for storage.

ALL CANDIDATES SHOULD HAVE GOOD EDUCATIONAL BACK GROUND &
CERTIFICATES

All candidates should bring Original ITI / Trade Test,
Experience
Certificates, Educational certificates & original PCC.
KINDLY
NOTE THE POLICE CLEARANCE MUST BE DULY ENDORSED IN PASSPORT FROM
YOUR REGIONAL PASSPORT OFFICE WITHOUT THAT PROCESS WONT BEGIN.


ALL CANDIDATES SHOULD SPEAK FLUENT ENGLISH

AGE GROUP 24 TO 42 YEARS

DRIVING LICENSE WILL BE AN ADDED ADVANTAGE

INTERVIEW FOR SELECTON WILL BE HELD IN NEW DELHI ONCE EVERY
MONTH DATES WILL BE NOTIFIED. CANDIDATES MUST COME FULLY
PREPARED WITH DOCUMENTS AND PAYMENTS.

SERVICE CHARGE RS. 1LAC 20K APPLICABLE IT INCLUDES VISIT VISA TO DUBAI, AIR TICKET AND FOOD AND ACCOMMODATION IN DUBAI.

Mobile number:+91 98747 94544

FOR VIDEO LINK MEETING

YAHOO MESSENGER pegasus.consultancy

SKYPE pegasus.consultancy1

 

**********************URGENTLY REQUIRED FOR EL - HOSS ENGINEERING & TRANSPORT CO

 

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 09:21 AM

·         கன்ட்ரி: Kuwait

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 Years

·         Basic/UG qualification: Graduation Not Required

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: HEAVY DRIVERS

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Rehmat Global Services

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Siraj Ahmed

Mobile:  +91 - 84312 21056

Verified

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

URGENTLY REQUIRED FOR EL - HOSS ENGINEERING & TRANSPORT CO
KUWAIT
ONLY PASSPORT AND LICENCE COPY REQUIRED
____________________________________________
HEAV
Y DRIVERS (ONLY FRESH) 
70 NOS. 
SALARY 90 KD + 4 HRS OT. AFTER KUWAIT LICENC 160 KD 
For more details:
Rehmat Global Services
Datta Mauli Nivas CTS No. 10979 near CCB Garden Opp Parsi cermani APMC Road 1st cross Sadashivnagar Belgaum. 590010 
Cont. No. +918431221056 (Siraj Ahmed) or mail us on rehmatglobalservices@gmail.com,
rehmatglobalservices@yahoo.in.

 

******************

 

 

REQUIRED FOR EL - HOSS ENGINEERING & TRANSPORT CO FOR KUWAIT

 

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 09:25 AM

·         கன்ட்ரி: Kuwait

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 Years

·         Basic/UG qualification: Graduation Not Required

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: HEAVY DRIVERS

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Rehmat Global Services

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Siraj Ahmed

Mobile:  +91 - 84312 21056

Verified

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

URGENTLY REQUIRED FOR EL - HOSS ENGINEERING & TRANSPORT CO
KUWAIT
ONLY PASSPORT AND LICENCE COPY REQUIRED
____________________________________________
HEAV
Y DRIVERS (ONLY FRESH) 
70 NOS. 
SALARY 90 KD + 4 HRS OT. AFTER KUWAIT LICENC 160 KD 
For more details:
Rehmat Global Services
Datta Mauli Nivas CTS No. 10979 near CCB Garden Opp Parsi cermani APMC Road 1st cross Sadashivnagar Belgaum. 590010 
Cont. No. +918431221056 (Siraj Ahmed) or mail us on rehmatglobalservices@gmail.com, rehmatglobalservices@yahoo.in.

*********************

 

INDIAN CHEF - CURRY & TANDOOR - INDIAN RESTAURANTS - UK

 

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 09:39 AM

·         கன்ட்ரி: UK

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Hotels & Restaurant

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 2 To 5 Years

·         Basic/UG qualification: BHM

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: CHEF

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS

·         வெப்சைட்: Www.pegasusstaffing.com

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON

Landline:  +91-44-4204 6608

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

Indian Chef – Curry & Tandoor – Indian Restaurants – Across UK

The position requires that dishes in your individual section be produced live on stations within the main restaurant area. You will be required to interact with customers as dishes are created and manage your section independently and be able to handle busy periods effectively.
As part of a busy restaurant operation you will be responsible for revenues for your section. Ensuring your individual section optimises, in all aspects of sales and service. You will assist your senior Chef in managing all aspects relating to your section.
The candidate will be responsible for control and efficient running of Indian section, according to specified standards of the restaurant while adhering to company and statutory regulations pertaining to health and safety and hygiene.
Main Responsibilities/Key Tasks:
• Have a full operational knowledge of all recipes, standards, portion sizes and presentation style of dishes produced within the Indian section.
• To aid the Senior Chef to achieve the restaurants budgeted food costs.
• To carry out month-end food stocktaking
• To be responsible for the day-to-day ordering of food for a section in line with the UK purchasing guidelines
• Actively involved in menu planning for the restaurant and outside catering.
• To be involved in menu compilation. The candidate will be responsible for preparing and cooking a range of curries and tandoor dishes as set out in the restaurant menu
• Ensure food prepared is of highest possible standards.
• Working with the management and setting daily production levels and weekly production levels for Indian section.
• Controlling portion sizes in accordance with food specifications.
• Maintaining stocks levels according to levels of business and understanding how this can have an affect on food costs.
• Plan and allocate jobs/tasks to subordinate staff, ensuring that all items produced are according to standard recipes, portion yields and
within agreed time limits and minimum wastage.
• Dealing with food complaints efficiently.
• Ability to demonstrate strong organisational skills.
• Able to demonstrate a thorough understanding of traditional North Indian Cuisine.
• Ordering and stock check in concurrence with the management.
• Understanding of what units raw ingredients are delivered in.
• Knows how to check deliveries including checking weights, temperature and use by dates on raw ingredients.
• Overseeing deliveries and ensuring they are stored safely and hygienically in accordance with stock.
• Check that all food safety regulations and procedures are fully complied with. Report any defective equipment or safety hazards within the
kitchen.
• Conduct any special daily or periodic duties (e.g. Refrigerator temperature readings/recordings).
Controlling departmental costs and expenses, conduct regular wastage checks.
• Assisting in achieving the weekly/period budgeted food gross profit percentage margin.
• Encourage safe working procedures and to comply with statutory and company health and safety regulations, especially fire
precautions, manual handling, chemical usage and storage, disposal of waste materials and reporting of accidents.
Candidate must have at least 3 years experience
The incumbent must be qualified in Hotel Management with atleast 3 years of exp and with good knowledge of spoken English. Knowledge of a foreign language would be an added advantage.
This job is on work permit for 24 months 
No of Openings: 14
Must be able to speak Hindi/Tamil/Telugu/Kannada (to interact with other employees) alongwith English 
Age not more than 32 years
Experience of around 3 – 6 years preferred.
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will sponsor for the candidate and the expenses would be on salary deduction.
Total No of positions: 24 – Male Candidates only.
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com 
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com

 

********************Indian Cook - Indian Restaurant - London - Uk

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 09:39 AM

·         கன்ட்ரி: UK

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Hotels & Restaurant

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 2 To 3 Years

·         Basic/UG qualification: BHM

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: AS STATED

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 3

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: PEGASUS STAFFING SOLUTIONS

·         வெப்சைட்: Www.pegausstaffing.com

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: JUDITH WILSON

Landline:  +91-44-4204 6608

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

Indian Cook – Indian Restaurants - London
Preparing different types of Kebabs (veg & non veg)and Marinations for A La Carte and Buffet.
Working in Live barbeque Section, preparing Kebabs for the Guest and Interact with the Guest
Undertaking the stock and maintain the inventory.
Ensuring health and safety standards.
Coordinating with kitchen and service staff while in operation.
Preparation of the menu , and menu designing.
Assisting the head chef and other team members.
Ensuring customer satisfaction and profitability through accurate food and beverage service.
Controlling food cost and taking key decisions on portion size.
Be knowledgeable of the days business, i.e. know what reservations are booked in to the restaurant. Responsible for the cleanliness of the kitchen and utility areas
Preparing different types of breads for special menu
Preparing butchery for all the kebabs.
Assisting Chef in the Indian Curry Section .
Assisting chef in cost controlling measures

Preferably a recognised catering qualification gained 
As above must have excellent cooking skills within the remit of Indian Cuisine with knowledge from all regions ie south and north Indian cuisine
Exp – around 2 – 4 years
Age not more than 35 years
You must be eligible to live and work in the UK
It is unlawful to work in the UK without a valid permit, Kindly note that the employer will not sponsor for the candidate and the expenses would be borne by the candidate. Only such candidate need respond.
Validity of work permit 24 months
Auto responders from portals would not be considered.
Interested candidates may respond direct to Judith@pegasusstaffing.com 
Our contact details:
Pegasus Staffing Solutions
93 Arcot Road
Lakshmi Towers
IV Floor
Kodambakkam
Chennai 600024
India
Phones: 91 44 42046607/08
Web: www.pegasusstaffing.com

**************************RECRUITMENT FOR EL - HOSS ENGINEERING & TRANSPORT CO KUWAIT

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 09:40 AM

·         கன்ட்ரி: Kuwait

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 Years

·         Basic/UG qualification: Graduation Not Required

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: HEAVY DRIVERS

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Rehmat Global Services

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Siraj Ahmed

Mobile:  +91 - 84312 21056

Verified

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

URGENTLY REQUIRED FOR EL - HOSS ENGINEERING & TRANSPORT CO
KUWAIT
ONLY PASSPORT AND LICENCE COPY REQUIRED
____________________________________________
HEAV
Y DRIVERS (ONLY FRESH) 
70 NOS. 
SALARY 90 KD + 4 HRS OT. AFTER KUWAIT LICENC 160 KD 
For more details:
Rehmat Global Services
Datta Mauli Nivas CTS No. 10979 near CCB Garden Opp Parsi cermani APMC Road 1st cross Sadashivnagar Belgaum. 590010 
Cont. No. +918431221056 (Siraj Ahmed) or mail us on rehmatglobalservices@gmail.com, rehmatglobalservices@yahoo.in.

 

*****************************Maldives Work Permit - 5 Star Property

 

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 10:29 AM

·         கன்ட்ரி: Maldives

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Hotels & Restaurant

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 5 To 10+ Years

·         Basic/UG qualification: Diploma

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: ....

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Belindaa Educational & Advisory Pvt Ltd

·         வெப்சைட்: Www.belindaa.com

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Mr. Sam

Mobile:  +91 - 97911 07788

Verified

Landline:  +91-44-4208 2120

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

Position : F & B Manager / Restaurant Manager 
Visa Length : One year - Extendable for next 2 years

 

***********************MALDIVES WORK PERMIT - Indian Restaurent - 5 Star Property.

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 10:29 AM

·         கன்ட்ரி: Maldives

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Hotels & Restaurant

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 5 To 10+ Years

·         Basic/UG qualification: BHM / Diploma

·         PG Qualification: Post Graduation Not Required

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: F&B

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Belindaa Educational & Advisory Services Pvt Ltd

·         வெப்சைட்: Www.belindaa.com

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Mr. Sam

Mobile:  +91 - 97911 07788

Verified

Landline:  +91-44-4208 2120

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

Length of Visa : One year - Extendable for next 2 yrs.
Qualification : HOTEL MANAGEMENT GRADUATES / 3 YEAR DIPLOMA HOLDERS
Eligibility : WITH 5-10 YRS EXPERIENCE IN FOOD & BEVERAGE DEPARTMENT 25 yrs – 38 yrs
Processing Period : 45 Days.
Position Vaccant : F & B Manager / Restaurent Manager
No of Position : 10 Nos. ( 5 F& B / 5 RM )
Working Hrs : 10 to 12 Hrs.
Salary Range : INR 35,000 to INR 70,000 / Month.
Other Entitlements : Food & Accomodation Provided.
Interview Process : Telephonic Interview followed with Skype Interview then closing with Visa Processing.

***********************

 

 

NORWAY - Skilled Work Permit & HONGKONG –JOB SEEKERS VISA

வெளியிட்ட நாள்: Fri, 9 Dec 2011, 11:39 AM

·         கன்ட்ரி: Hong Kong

·         ஜாப் கேட்டகரி: அதர்

·         Role: Others

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 3 Years

·         Basic/UG qualification: Any Graduate

·         PG Qualification: Any Post Graduation

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: Overseas Jobs, Job Placements, Job Placement

·         வாக்கின் டேட்: Mon 12 Dec, 2011 To Fri 23 Dec, 2011

·         வீனே: VICTORY OVERSEAS, 22, 3D, THIRD FLOOR, ASHIKA
CHAMBERS CHAMIERS ROAD, NANDANAM, CHENNAI 600035

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: VICTORY OVERSEAS

·         வெப்சைட்: Www.victoryoverseasedu.com

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: JENIFER

Mobile:  +91 - 95000 08008

Verified

Landline:  +91-44-4204 0804

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

NORWAY - Skilled Work Permit
• Process Time 2 - 4 months
• Any Degree with 3 years experience eligible
• Job placement provided 
• Dependent can join only after 2 months
• Fast Track process
HONGKONG –JOB SEEKERS VISA
• Process Time 2 - 4 months
• Job placement provided 
• Dependent can join only after 2 months
• Any categories of Profession eligible
• Fast track process

 

***************************


Programmer/ Web Designers

வெளியிட்ட நாள்: Sat, 17 Dec 2011, 10:57 AM

·         Role: Trainee

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 1 Years

·         ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை

·         Basic/UG qualification: Any Graduate

·         PG Qualification: Any Post Graduation

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: HTML,CSS,PHP,C#

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2

·         அனுப்பியவர்: கஂபநீ

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Official

·         வெப்சைட்: Web

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Kumar

Description

Dear All,

We are looking for freshers and trainees who are interested to
learn and play with new technologies in real time
projects.Interested canditate please send your updated CV. 

-Releveant training will be given 
-Need to join immediately

***************** 


Mega Job Fair @ Rathinam College, Coimbatore

வெளியிட்ட நாள்: Fri, 16 Dec 2011, 10:44 AM

 

·         Role: Other Customer Service/ Call Center

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 1 Years

·         ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை / பெங்களூரு / கோயம்புத்தூர்

·         Basic/UG qualification: Any Graduate

·         PG Qualification: Any Post Graduation

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: FRESHERS

·         வாக்கின் டேட்: Fri 23 Dec, 2011 To Sat 24 Dec, 2011

·         வீனே: RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, ECHANARY,
COIMBATORE

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: கஂபநீ

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: NEST SOFTWARE SOLUTIONS

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: VINITHA

Mobile:  +91 - 99525 99062

Verified

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

JOB FAIR INVITATION LETTER
Dear Job seekers,
Opportunity knocks your door
1000 MORE OPENINGS IN VARIOUS SECTORS ITES
We are glad to inform that Nest Software Solutions is organizing "Mega Job Fair 2011" at Coimbatore in the month of December. The Job fair is jointly organized by Rathinam College of Arts and Science, Coimbatore and Nest Software Solutions, Coimbatore.
Date : 23rd and 24th Dec, 2011
Venue : Rathinam College of Arts and Science, Coimbatore.
Timing : 10:00 AM to 5:00 PM
Registration Fee: Rs.100 per candidate [one time fee] SPOT REGISTRATION
The Job Fair will be organized with companies participating from Coimbatore, Chennai and Bangalore. This job fair would provide opportunities for such candidates to look out for variety of job opportunities.
So, it's a good opportunity for the candidates to choose a good career by participating in "Mega Job Fair 2011" at Coimbatore.
MINIMUM 20 COMPANIES PARTICIPATING
Eligiblelity criteria for students
Passed out candidates of 2010 & 2011 and 2012 pursing candidates of the following disciplines are eligible 
Diploma in catering,computer science
B.com,Bbm.Bbm(c.a)
B.com (ca)
Bsc (All streams)
Bca
MBA
MCA
MSC
Note: Engineering graduates are not eligible
:REFERALLS ARE INVITED CAN FORWARD TO ALL OF YOUR FRIENDS OPEN WALK IN.
FOR ENQUIRES:9629096738/9994234995/9092625835/7373244337
Thanks & Regards,
MANAGEMENT
| Tel: +91-(0422)- 4377072/73/76/801|Mobile: (+91) 9629096738 |
Nest Software Solutions| No.65, Senguptha Street| Ram Nagar |Coimbatore-09 | India | www.nestsoftwaresolutions.com

************************


Mega Job Fair @ Rathinam College, Coimbatore

வெளியிட்ட நாள்: Fri, 16 Dec 2011, 10:51 AM

 

·         Role: Other Customer Service/ Call Center

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 1 Years

·         ஜாப் லொகேஷன்: பெங்களூரு / சென்னை / கோயம்புத்தூர்

·         Basic/UG qualification: Any Graduate

·         PG Qualification: Any Post Graduation

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: FRESHERS

·         வாக்கின் டேட்: Fri 23 Dec, 2011 To Sat 24 Dec, 2011

·         வீனே: RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, ECHANARY,
COIMBATORE.

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: கஂபநீ

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: NEST SOFTWARE SOLUTIONS

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: VINITHA

Mobile:  +91 - 99525 99062

Verified

Please inform me that you have seen my number on Click.in

Description

JOB FAIR INVITATION LETTER
Dear Job seekers,
Opportunity knocks your door
1000 MORE OPENINGS IN VARIOUS SECTORS ITES
We are glad to inform that Nest Software Solutions is organizing "Mega Job Fair 2011" at Coimbatore in the month of December. The Job fair is jointly organized by Rathinam College of Arts and Science, Coimbatore and Nest Software Solutions, Coimbatore.
Date : 23rd and 24th Dec, 2011
Venue : Rathinam College of Arts and Science, Coimbatore.
Timing : 10:00 AM to 5:00 PM
Registration Fee: Rs.100 per candidate [one time fee] SPOT REGISTRATION
The Job Fair will be organized with companies participating from Coimbatore, Chennai and Bangalore. This job fair would provide opportunities for such candidates to look out for variety of job opportunities.
So, it's a good opportunity for the candidates to choose a good career by participating in "Mega Job Fair 2011" at Coimbatore.
MINIMUM 20 COMPANIES PARTICIPATING
Eligiblelity criteria for students
Passed out candidates of 2010 & 2011 and 2012 pursing candidates of the following disciplines are eligible 
Diploma in catering,computer science
B.com,Bbm.Bbm(c.a)
B.com (ca)
Bsc (All streams)
Bca
MBA
MCA
MSC
Note: Engineering graduates are not eligible
:REFERALLS ARE INVITED CAN FORWARD TO ALL OF YOUR FRIENDS OPEN WALK IN.
FOR ENQUIRES:9629096738/9994234995/9092625835/7373244337
Thanks & Regards,
MANAGEMENT
| Tel: +91-(0422)- 4377072/73/76/801|Mobile: (+91) 9629096738 |
Nest Software Solutions| No.65, Senguptha Street| Ram Nagar |Coimbatore-09 | India | www.nestsoftwaresolutions.com

**************************


Immediate job opening in BPO

வெளியிட்ட நாள்: Fri, 16 Dec 2011, 11:07 AM

 

·         Role: Customer Service Executive (Voice)

·         எக்ஸ்பீரியன்ஸ்: 0 To 3 Years

·         ஜாப் லொகேஷன்: சென்னை

·         Basic/UG qualification: Any Graduate

·         PG Qualification: Any Post Graduation

·         கீ ஸ்கில்ஸ்: Good Communication

·         காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 10+

·         அனுப்பியவர்: ப்லேஸ்மெஂட் கந்ஸல்டெஂட்

·         நிறுவனத்தின் பெயர்: Trans GNX Career Solutions

·         காண்டாக்ட் பெர்சன்: Nancy

Description

Dear candidates, 
Greetings from Trans GNX Career Solution. 
We have job opening with one of our prestigious client's looking for Tech Support Executive for their Chennai Location
Job Description:
Position : Customer Support Executive 
Qualification: Any Degree 
Salary : 1.45L –Negotiable upto 2.75L 
Location : Chennai.
Please also refer some of your friends or colleagues too. 
Interested candidates' kindly send me your updated C V
Thanks & regards,
Nancy J,
Human Resource, 
Trans GNX Career Solution,
Contact: 9176563705
Mail to: nancy@transgnx.com

 

 


وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

3:104. நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுத்து நல் வழியை நோக்கி அழைக்கும் சமுதாயம் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். அவர்களே வெற்றி பெற்றோர். அன்புடன் அதிரை ஏ.எம்.ஃபாரூக்

 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...