நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, July 23, 2011

Telecom New Jobs Very-Urgent Saudi Arabia -Apply


We are Urgently need of the below Positions:

 

 

1.       IMS/NGN engineer

2.       IN/VAS engineer

3.       Coordinator  for Site acquisitionSCECO applicationLogistics etc

4.       Qualitiy technical Manager

5.       PM (Project Manager)

6.       Implementation Manager

7.       E&M (Electro-Mechanical Engineer)

8.       RF engineer for 2G/3G

9.       TX engineer

10.    CW supervisor

11.    Technician labor/Rigger

12.    Telecom Implementation engineer

13.    Configuration  Engineer

14.    BSS Engineer

15.    TX engineer

16.    Warehouse Manager

17.    Telecom engineer

18.    SA Team Leader

19.    SA Coordinator

20.    RF Team Leader

21.    RF/OPT Team Leader

22.    RF/OPT Team Leader (LTE)

23.    MW Team leader

24.    CW Team Leader

25.    CW Supervisor

26.    Rigger

27.    E/M Team leader

28.    LTE Supervisor

29.    BSS Supervisor

30.    Documentation Team leader

31.    Tx Team Leader

32.    RNC Team Leader

33.    Electro- Mechanical Team Leader

34.    Spare parts & Logistics & PMO

35.    Configuration engineer

36.    BSS Engineer

37.    Integration for ZTE equipment for 2G/3G

 

 

Salary shall be based on the years of experience and Position you have!

 

Candidates should be in Saudi Arabia presently and  must have Transferable Iqama

 

 

 

Kind Regards,

 

Hasan Kaji
Recruitment Consultant

 

Mob     +966 53 306 4046

Tel        +966   1 455 7549

Fax       +966   1 455 6300 

Email    hk@sis-limited.com

            cid:image001.gif@01CAEA16.24F5D070

 

Saudi Intelligent Solutions

Follow SIS through LinkedIn, Twitter, Facebook or subscribe to our RSS feed.

linkedin  twitter  facebook  rss

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...