நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, July 23, 2011

Career Opportunities in Gulf

Dear All

Please follow the links to view the Jobs details. Apply to email address provided in Jobs detail.

Microsoft Technology Consultant - Saudi Arabia
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/microsoft-technology-consultant-saudi.html


Drilling ERD Engineer - Abu Dhabi
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/drilling-erd-engineer-abu-dhabi.html


Electrical Draftsman - Dubai
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/electrical-draftsman-dubai.html


Debt Collection Executive - Qatar
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/debt-collection-executive-qatar.html


Site Inspection Engineer - UAE
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/site-inspection-engineer-uae.html


Operations Manager & Sales Engineers - Bahrain
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/operations-manager-sales-engineers.html


Accountant Required - Saudi Arabia
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/accountant-required-saudi-arabia.html


HSE Engineer - UAE
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/hse-engineer-uae.html


ASP.Net Developer - Saudi Arabia
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/aspnet-developer-saudi-arabia.html


Sales Managers / Sales Engineers - Bahrain
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/sales-managers-sales-engineers-bahrain.html


Ticketing and Holidays Staff - Qatar
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/ticketing-and-holidays-staff-qatar.html


Network Engineer - Saudi Arabia
Dated: Tuesday, July 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/network-engineer-saudi-arabia.html


Call Center Candidates - Kuwait
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/call-center-candidates-kuwait.html


Civil Engineer - Oman
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/civil-engineer-oman.html


Utility Engineer/Officer - UAE
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/utility-engineerofficer-uae.html


Application Developer (JAVA J2EE ) - Saudi Arabia
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/application-developer-java-j2ee-saudi.html


Document Controller / Office Administration - Saudi Arabia
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/document-controller-office.html


Recruiter Consultant - UAE
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/recruiter-consultant-uae.html


Electrical / Mechanical / Civil Engineers - Saudi Arabia
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/electrical-mechanical-civil-engineers.html


Purchasing Manager - Bahrain
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/purchasing-manager-bahrain.html


Logistics Manager - Saudi Arabia
Dated: Monday, July 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/07/logistics-manager-saudi-arabia.htmlNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...