நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, March 14, 2011

ON HIGH PRIORITY OPENINGS IN HCL, CHENNAI, EXP - 5 - 8 YRS!!
Hi,

Greetings of the Day,

Openings for HCL CHENNAI

Please find the below requirement

Designations: LE / Tech Lead & Sr. Tech lead

Skill Set:

· Extensive experience in C / C++

· Experience in System Programming (Non Application Dev Background)

· Good Knowledge & Exp in Unix / Linux / VXworks / Solaris

· Experience in Networking Domain is mandatory (atleast 60 - 70 % of his experience )

· Willingness to take role of individual contributor (Pure Technical Role)

· We expect the candidate to be strong in any of the below area:

o Layer 2 LAN protocols like MSTP, RSTP, PVST, LACP, VRRP OR

o Layer 3 protocols like RIP, OSPF, BGP, Multicast routing - PIM-SM, PIM-DM, DVMRP OR

o MPLS , IPV4, IPV6 OR

o Video, Cable, RF Gateway

o Layer 4 â€" 7 protocol optimization : GRE ,AH , Diameter, DNS, DHCP, LDAP ,RADIUS,RTP, RTSP, cmts, “cable modem†, Docsis

EXPERIENCE: 5 - 8 YEARS

Job Location: CHENNAI

Interview Loc: Anywhere in INDIA

Please mention below details

Current CTC:

Expected CTC:

Notice Period:


PLEASE IGNORE THIS MAIL IF YOU ALREADY APPLIED OR NOT MATCHING THE REQUIREMENT

This is my humble request you to provide some references

Interested candidates please reply back with your updated resume

Waiting for your kind response on the same


Thanks & Regards

Wilfred Patrick A | Aimplus. |D. 080 409.50827|patrick@aimplusstaffing.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Aim Plus Staffing Solutions (ajay@aimplusstaffing.com, kammanahalli, BANGALORE, Karnataka - 560033) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Criminology Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...