நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, March 19, 2011

Job Opening in ChennaiHi,

We have this below urgent requirement.

Job Description:
The role of the selected candidate will be coding and maintaining our websites.

Technical Skills:
OOPS Concepts
ASP.NET, VB.NET or C#
SQL Server 2000/2005/2008 â€" Very good in writing complex stored procedures.
.NET Framework 2.0/3.0/3.5

Job Title: Senior Dot NET Developer

Soft Skills:
Good team player.
Excellent communication skills.
Ability to work under pressure and achieve the deadlines.

Desired Profile:
Qualification: B.E. /B. Tech/MCA from Premier institutes.
Experience: 4-6 Years.
Location: Bangalore.

If interested please email me your updated profile with the following details:
Current CTC:
Expected CTC:
Time required to join:

Thanks & Regards,
Sunil Anand

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Siri Technologies Pvt. Ltd. (praveenatluri@yahoo.co.in, Ameerpet, HYDERABAD, Andhra Pradesh - 500013) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Job Tests


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...