நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 19, 2011

Chemist & R&D & Production


Dear Candidate,

Greetings from SMRC !!!!!!!!!!We are hiring for Heubach Color Pvt. Ltd. Kindly go through the profile of the company and revert back with your updated CV.

Heubach Group
Heubach is a 600 year old privately-owned group of companies with a history of 200 years in the pigment industry. It has a global presence with production facilities in the United States, Europe and Asia. It is a truly multinational and multicultural organization manufacturing and selling a multitude of high performance pigments and preparations both inorganic and organic, to serve its customers in the paints, inks and plastics applications. Heubach is a growth oriented, technology driven, customer focused and an ecologically responsible organization with a clear focus on adding value to it’s customers needs by developing innovative products.


Heubach Colour Pvt. Ltd., India
Heubach Colour Pvt. Ltd. was founded in 1995 in Ankleshwar, Gujarat and now boasts of 3 independent locations manufacturing a full gamut of organic pigments in the classical and specialty areas across the entire colour spectrum of Green, Blue, Red and Yellow. The latest additions are state-of-art production facilities for the manufacture of DPP and Quinacridone range. Heubach India is on a continuous path of growth since it was founded and can now be said to be one of the few companies offering a full range of organic pigments and preparations across a wide range of applications for the conventional areas of paints, inks and plastics to the more sophisticated applications like automotive coatings, inkjet and colour-filter.Location* Located at Ankleshwar in Gujarat which is the most industrialized state of India
* 3 Global size plants located in GIDC Ankleshwar
* 350 Km north of Mumbai
* Connected with road and rail links with JNPT Mumbai
* Vadodara is the nearest city which has domestic airport and located 100 Km from Ankleshwar plantsPlease go through the details of the department and update your resume according to that.

Please send your updated resume as soon as possible with the following points mentioned at the bottom of the CV.

Post - Msc 8500k +Accommodation + 1 time Food
Post - BSc 7500k +Accommodation + 1 time Food

interview Location Ankleshwar (Gujarat)

Location - Ankleshwar (Gujarat)Will you be interested For this location & Salary sso send your Cv
Contact Parson

Mr -Mohit Kumar
9229913580, Mohit.smrc@gmail.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Sahaj Manpower Recruitment Center (smrcindore@gmail.com, 16-17, Sapphire Twins Office 109, Above Uttam Bhog, A.B Road Indore, INDORE, Madhya Pradesh - 452010) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see the difference!

Ads by Google
Part Time Jobs Accounting Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...