நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, October 28, 2010

BHEL Ranipet Artisan vacancy : 1753post (OBC-45, SC-34, ST-2) of Skilled Artisans (Fitter-96, Welder-40, Mechanist-06, Electrician-6, Material Handling Operaor-20, AC Mechanic-3, CNC Electronic

BHEL Ranipet Artisan vacancy


Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

Unit : BAP, Ranipet-632406 (Tamil Nadu)RECRUITMENT OF 173 SKILLED ARTISANS

BHEL, Ranipet is a workforce of around 2700 employee, is looking for 173 Skilled Artisans in the following ares:

Skilled Artisan : 1753post (OBC-45, SC-34, ST-2) of Skilled Artisans (Fitter-96, Welder-40, Mechanist-06, Electrician-6, Material Handling Operaor-20, AC Mechanic-3, CNC Electronic Mechanic-2), Age: Upper age limit as on 01/10/2010 - 27 years.

Fee : Rs. 125/- for General & OBC candidates should be paid into “BHEL - Ranipet Power Jyoti Account No.: 31170378124″ only by a challan form.

How to Apply: Apply Online only at BHEL Ranipet website only upto 15/11/2010.

Please visit

http://artrect.bhelrpt.co.in/

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...