நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 5, 2012

Recruitment at Qatar ElectricityREGARDS,
Mohamed Uwaise.


--

Subject: Recruitment at Qatar Electricity
 
salaam alaikum to brothers,

kindly forward to your relatives & friends...

Qatar General Electricity and Water Corporation "KAHRAMAA",

URGENTLY REQUIRES TO FILL THE FOLLOWING VACANCIES:
ELECTRICITY NETWORK PLANNING (EP)1. Engineer (Service Coordinator) A-001 2. Inspector Planning A-002 3. Senior Engineer (Material planning) A-003 4. GIS Technician(Quality Control) A-004 5. Engineer (Transmission Planning) A-005 6. Engineer (Performance & Quality) A-006QUALITY & CONTINUAL IMPROVEMENT (QI)1. Senior Quality Assurance Engineer B-001 2. Senior Quality Control Engineer (Electrical) B-002 3. Senior Quality Control Engineer (Water) B-003 4. Senior Quality Control Engineer (TA) B-004 5. Senior Quality Control Engineer (TA) B-005 6. Head of Operational continual Improvement B-006 7. Coordinator Continual Improvement (Elect) B-007 8. Senior Specialist continual Improvement (Water) B-008INTERNAL AUDIT (IA)1. Senior Internal Auditor C-001 2. Lead Internal Auditor C-002HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT (HS)1. Safety Engineer C-003 2. Head Health & Environment C-004CUSTOMER SERVICES (CS)1. Electrician C-005 2. Engineer C-006 3. Engineer (Service Permit) C-007 4. Supervisor (customer billing) C-008 5. Supervisor (Smart Grid Application) C-009 6. Telecom Technician C-010 7. Operator (Metering System) C-011 8. Senior Engineer (Meter Installation) C-012 9. Technician (Elect & Mech) C-013 10. Quality Assurance Agent C-014 11. Performance Analyst & Planner C-015CORPORATE BUSINESS PLANNING AND DEVELOPMENT (CP)1. Corporate Data Analyst C-016 2. Senior Econometrician C-017 3. Risk Management Officer C-018 4. Senior Business Planner (Electricity) C-019 5. Senior Business Planner (Water) C-020 6. Senior Business Planner (Support Services) C-021 7. Senior Strategist (Electricity) C-022 8. Senior P & T Engineer (Water) C-023 9. Senior Production Planning Engineer (Water) C-024 10. Senior Production Planning Engineer (Electricity) C-025GENERAL SERVICES (GS)1. Technical Assistant (Transport) C-026 2. Assistant Transport Coordinator C-027 3. Inspector (General Maintenance) C-028 4. Inspector (Electrical) C-029 5. Inspector (HVAC) C-030 6. Engineer ( Electro Mechanical) C-031 7. Engineer ( Civil Maintenance) C-032 8. Inspector (Civil Maintenance) C-033 9. Senior Foreman (Civil Maintenance) C-034 10. Control Room Operator C-035 11. Technical Assistant (Security) C-036 12. Engineer (Fire & Safety) C-037 13. Fire & Safety Officer C-038 14. Head of Fire & Safety C-039 15. Inspector (Fire & Safety) C-040INFORMATION TECHNOLOGY (IT)1. Specialist ( ERP) C-041 2. Application Administrator C-042 3. Head of Systems Support C-043 4. Sr. Database Administrator C-044 5. Clients Support Technician C-045HUMAN RESOURCES (HR)1. Training & Development Counselors (Mechanical) C-046 2. Training & Development Counselors (Electrical) C-047WORKING WITH KAHRAMAA BENEFITS:All positions offer salaries free of local taxes, full family status with generous Accommodation and other allowances, long-term contracts with free medical treatment in Government hospitals, generous annualleave and paid airfares to the country of origin. Please email your CV stating the position title as subject to:hrrjobsA@km.com.qa – for position codes A-001 to A-006hrrjobsB@km.com.qa – for position codes B-001 to B-008hrrjobsC@km.com.qa – for position codes C-001 to C-048Please attach your resume by clicking this link: Apply Online.http://www.km.com.qa/en/corporate/Careers/Pages/default.aspxwebsite http://www.km.com.qa/

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...