நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, October 16, 2012

Mckinsey Chennai Exclusive Job fair


If you are unable to view this mailer, please click here
Walk In Zone
Company Profile
McKinsey's Business Presentation Design Services provides support in creating, designing and formatting electronic presentations for McKinsey consultants worldwide. Visual Graphics Computing Services India Private Limited is a wholly owned subsidiary of McKinsey & Company in India, and has offices in Chennai and Thiruvananthapuram with more than 1000 colleagues, working in teams on a 24x7 basis, supporting more than 15,000 Firm members across the globe. These presentations play an essential role in McKinsey consultants' communication with McKinsey clients, thus making the role of the Business Presentation Specialist (BPS) a central one. The majority of presentations are created in a McKinsey customized version of MS PowerPoint (PPT).

About McKinsey & Company
McKinsey & Company is one of the world's premier management consulting firms. Over 15,000 colleagues in 50 countries help leaders make distinctive, lasting, and substantial improvements to the performance of their organizations. Our consulting teams often operate in tough business environments, under enormous pressure and with crushing schedules. They rely on highly motivated support professionals as thought partners to help them meet their project demands.
Jobs Details
List of available opportunities
 • Business Presentation Specialist (BPS):
  The BPS creates PowerPoint charts from handwritten or electronic manuscripts sent by McKinsey consultants and assigned by a Process Leader for completion within an agreed upon time frame. Business Presentation Specialists' work involves the creation of new pages, editing and formatting existing documents as well as converting presentations from one template to another.
 • Service Desk Specialist (SDS):
  The SDS acts as the primary interface for McKinsey consultants. You will use your excellent communication skills via phone, e-mail and chat. Service Desk Specialists work in a variety of areas, from reserving time and capacity for presentation production requests, negotiating deadlines to handling escalations and connecting customers to the appropriate support teams within our organization.
 • Proof Reader (PR):
  The PR proofreads PowerPoint/Word/Excel documents produced by Business Presentation Specialists against handwritten or electronic manuscripts sent by McKinsey consultants within the set deadline. A PR's work involves checking documents for accuracy of text and data against handwritten drafts, correcting typographical and grammatical errors, ensuring consistency and plausibility of individual charts and whole documents, and fixing graphical errors and inconsistencies.
For all the above roles, the desired candidate profile is as follows:
 • Any graduation (excluding BE/ B Tech/ ME/ M Tech/ MCA/ BCA / or any specialization in Computer Science & Information Technology)
 • Prefer candidates with work experience of 6 months - 5 years in voice/ non-voice based BPO roles such as:
  • Market Researchers/Search Engine Optimizers
  • Quality Analyst/Quality Controllers
  • Transcription (Medical/Legal/Business)
  • Process Executives (Data)
  • Document Specialist (e-Publishing)
 • Candidates completed graduation as of May 2012 can also apply
 • Ability to communicate fluently in an all-English business environment. Excellent command of the written English language, including a firm grasp of spelling and grammar
 • Ability to prioritize, schedule and meet deadlines
 • Any certification/experience towards designing or/ graphic-related courses/employment would be an added advantage
 • Basic computer literacy, i.e., be familiar with navigating through graphical interfaces; skilled in handling mouse and keyboard; experience with the MS-Office suite or equivalent products, experience with sending/receiving emails, searching the Internet and visiting websites
 • Typing skills (min. 30 WPM; 95% accuracy)
 • Flexibility to work in shifts, weekend and on public holidays
 • Likes working in a well-structured, corporate business environment with international orientation

Walk-in Interviews

Chennai
Date : 21st October 12
Venue : Ethiraj College for Women, Egmore, Chennai - 600008
Time: 10 AM to 3 PM
You have received this mail because you are a registered user of Timesjobs.com
To Unsubscribe click here. Please do not reply to this mail.
Please mark all your queries/responses to: timesjobs@timesgroup.com

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...