நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, October 19, 2012

REQUIRED UTILITY MECHANIC & OPERATOR – RIYADH – SAUDI ARABIA


Assalamu alaikkum.
NEEDED IN LEADING DAIRY COMPANY
Post:-
UTILITY MECHANIC & OPERETOR
(GOOD SALARY + Free food & Accommodation)
 Exp: 3 – 4 Years
Location:- RIYADH – KSA.
CV SELECTION ONLY
 
Experience :- HVAC/SWTP needed.
DEPARTMENT:- Maintenance and utilities department.
REPORTS TO:- Utility maintenance supervisor.
JOB PURPOSE:- To perform preventive and corrective maintenance and repairs to utility production units and distribution systems, ensuring that all work is completed within industrial standards.
JOB WORK CONDITION:- Field work.
WORKING DAYS & HOURS:- 48 hours per week, divided into daily hours as specified by the management.
Duty Responsibilities:-
1.Maintain general maintenance of the support systems, including HAVC,WSTP, plumbing and general mechanical work such as overhauling and repairs of mechanical malfunctions.
2. Install, move and repair machinary and mechanical equipment such as overhauling,parts replacing and general mechanical preventive maintenance.
3.Examin machinery or mechanical equipment,identify reasons for malfunction and completing repairs and / or maintenance.
4.Perform corrective and preventive maintenance as required.
5. Repair equipment and hardware maintenance & installation work. Repair and maintain rotating and stationary machinery equipment by means of hand tools, power tools, and testing instruments.
6. Ensure cleanliness of work environment and arrangement of materials after every operation .Clean and check machines after use.
7. Perform other marginal duties which may be assigned by the immediate supervisor.
 
Suitable & Interested candidates may contact:-
 
ABDUL SALAM,
(Mob) + 965 670 96 257Kuwait
SMS TEXT FROM INDIA 8870544801  (Available in Tamil nadu from 12.10.12 - 27.10.12) & Gmail talk:- salamppm
--------------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...