நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 24, 2012

INTERVIEW CALL LETTER FOR Technical Support Associate - Bengaluru/Bangalore


The sender of this email is registered with Naukri.com as Artech Infosystems Pvt. Ltd.
Experience required for the Job: 0 - 2 years
Job Location: Bengaluru/Bangalore

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

Artech Infosystem Pvt Ltd. (www.artechinfo.in)

Artech Infosystems Pvt Ltd (Artech India), formerly known as Softek Pvt Ltd, is a 33-year-old, ISO 9001:2000 & ISMS 27001:2005, SEI-CMM certified IT company with its core competencies in the areas of Software Products, Turnkey Project Management, IT Consulting and Staff Augmentation, Infrastructure Management, and Recruitment Process Outsourcing. We have worldwide operations with our HQ in New Jersey (U.S.A) and other offices in U.S and China. To have a better idea, you can visit our website www.artechinfo.in

Job Details:

Job Position - Technical Support Associate
Work Category - Networking Tech Support
Package - BEST in Market
Qualification Required - Any Graduate/Post Graduate.
Pass out Year - Any Year/FRESHER
Job Location - Bangalore
Experience - 0-2(Fresher)

DESIRED SKILLS And OTHER DETAILS

# Must have the Good Communication Skills.
# Must be Comfortable with the Rotational Shifts.
# Must be Self Motivated.

Apply Procedure:

Apply Mode - WALKIN

Walkin Address -
Artech Infosystems Pvt Ltd
Cyber Park(near Genpact/Audi Service Center),
1st Floor, Block B,
Plot No. 76 & 77, Electronic City Phase 1,
Doddathogur,Hosur Road.
Bangalore- 560100

Walkin Date - 26th October (Friday)
Walkin Time - 9:00AM - 5:00PM

Contact Person - Alok Chaudhary

Please Carry the Print-Out of this Mail ..!!!!

Thanks & Regards

Alok Chaudhary
Artech Infosystems Pvt Ltd
Office: +91-80-67344999/49083500 Ext.3849 | Fax: +91-80-67344900
Email: alokc@artechinfo.in | Website: www.artechinfo.in
Artech is a Global Provider of IT Consulting, Staff Augmentation & Project Services


You are receiving this e-mail because your profile contained one or more of the following words that the recruiter searched on: " "excellent Communication skill" "

Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Artech Infosystems Pvt. Ltd. (GEMIndia@artechinfo.in, Infospace Plot No-2, Tower - B , Ground Floor, Sector - 62, NOIDA, Uttar Pradesh - 201307) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...