நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, August 27, 2012

HOSPITAL JOBS IN SAUDI ARABIA..COMPLETE DETAILS
FOR  MILTARY HOSPITAL ...SAUDI ARABIA (GOVT JOB):
 
1. FEMALE HOSPITAL CLEANERS (20 NOS)
SALARY: SR.943 + SR.300 + SR.150 = SR.1393/= (RS.21,000/=)
+ ACCOMMODATION + MEDICAL...+ 8 HRS DUTY, WEEKLY 5 DAYS WORK ONLY.
NEED MUSLIM/ CHRISTIAN CANDIDATES WITH E.C.N.R. PASSPORT + PHOTO. AGE BELOW 40.
 
2. MALE HOSPITAL CLEANERS (20 NOS)
SALARY: SR.943 + SR.300 + SR.150 = SR.1393/= (RS.21,000/=)
+ ACCOMMODATION + MEDICAL...+ 8 HRS DUTY, WEEKLY 5 DAYS WORK ONLY.
NEED MUSLIM CANDIDATES ONLY WITH S.S.L.C. MARKS CARD +PASSPORT + PHOTO + BIO DATA.  AGE BELOW 35.
 
3. PAINTERS (5 NOS)
SALARY: SR.1400 + SR.300 + SR.200 = SR.1900/= (RS.30,000/=)
+ ACCOMMODATION + MEDICAL...+ 8 HRS DUTY, WEEKLY 5 DAYS WORK ONLY.
NEED MUSLIM CANDIDATES ONLY WITH S.S.L.C. + I.T.I.+ MIN 3 YEARS EXP CERTIFICATE +PASSPORT + PHOTO + BIO DATA.  AGE BELOW 35.
 
4. PLUMBERS (5 NOS)
SALARY: SR.1400 + SR.300 + SR.200 = SR.1900/= (RS.30,000/=)
+ ACCOMMODATION + MEDICAL...+ 8 HRS DUTY, WEEKLY 5 DAYS WORK ONLY.
NEED MUSLIM CANDIDATES ONLY WITH S.S.L.C. + I.T.I.+ MIN 3 YEARS EXP CERTIFICATE +PASSPORT + PHOTO + BIO DATA.  AGE BELOW 35.
 
PLEASE SEND RESUME, SSLC,PASSPORT COPY & PHOTO FOR APPROVAL AND OFFER LETTER FROM THE AUTHORITIES.

Flight from Chennai to Saudi Arabia.
 
MENTION REF: MHKSA-TAY &Name with Post in the subject.

 
Further details contact:-
ABDUL SALAM
KUWAIT 00965 670 96 257.
SMS TEXT FROM INDIA 8870544801.

__._,

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...