நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 11, 2011

Storage Area Network (SAN) Training in Chennai


Assalamu Alaikum Brothers,

Just want share with you a piece of information. One of my friend is running an Institution for Storage Area Network (SAN) and Backup Management & Administration Training in Chennai, India. I hope its a worth-while training for the Freshers (B.Sc, B.E, B.Tech, M.Sc, M.E, M.Tech) , who are interested to get a career in technology on high demand and Experienced (Wintel,Unix,Linux,Networking,VMware,etc), who are interested in career growth. I have attached the brochure for your reference. Please have a look and forward to your family and friends who are interested to join.

Introduction:

iNETs Education Services is a real-time company-exposure-based education service, located in Chennai, India. We offer a broad range of training programs, covering complete foundations of Storage Area Network (SAN), Backup & Recovery, Virtualization and De-duplication in Chennai. Our goal is to provide training programs as per the IT Industry requirements. We believe the best way to ensure this is to offer customized training programs which includes all components of Storage Life Cycle Management.

For more info : www.inetsedu.com


Regards,
Mohamed
__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...