நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 29, 2011

Fresh Diploma Engineers in Electrical - KSA
 

Need Fresh Diploma Engineers (Electrical)

From: omarshakeel@hotmail.co.uk

To: "Gulf Jobs - GulfJobsBank"
< jobs_gulf_info@yahoo.com >

Date: Thursday, March 24, 2011

Category: Jobs Offered

Region: Saudi Arabia

Description: A Reputable Company in Riyadh is
hiring Fresh Diploma Engineers in Electrical for
its upcoming projects in Kingdom.

Salary: 2300 SR
Benefits: Food, Accommodation and Transport

Email your CVs at omarshakeel@hotmail.co.uk
Mobile no: 0580506538 (10am - 4pm)

 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...