நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 31, 2011

Dear e-MAIL Winner1

e-MAIL DATA PROCEED 2011,

Your Winning bank draft of 500,000 Great British Pounds & BMW Car particulars has been deposited with the Reserve Bank Vault (R.B) : contact Mr. Mark Harrison Email: autoclaims_dept@live.com

Please Contact him with your complete: Name, Address, Age, And Phone Number:So you can be given the details of the paying procedure to follow for security purpose.

Mr.Roland Edward
BMW Payment Release Board Officer UK
(Web-Email Information Manager)(This is for real mail for any doubt).e-MAIL DATA PROCEED 2011,

Your Winning bank draft of 500,000 Great British Pounds & BMW Car particulars has been deposited with the Reserve Bank Vault (R.B) : contact Mr. Mark Harrison Email: autoclaims_dept@live.com

Please Contact him with your complete: Name, Address, Age, And Phone Number:So you can be given the details of the paying procedure to follow for security purpose.

Mr.Roland Edward
BMW Payment Release Board Officer UK
(Web-Email Information Manager)(This is for real call for any doubt).

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...