நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, December 14, 2010

BPO,Insurance&Non Insurance,HR Recruiter,Fmcg,web design

We Are Looking For Below Mentioned Industry {Chennai & overseas}


Bpo/Insurance/Non Insurance Marketing/HR Recruiter/ Pharmacy/ Fmcg / Education Institute/ Web Designing/ Accounts/Advertisement Combines

Bpo---Voice & Non voice- (Night shift & Day Shift)

Excellent communication skill

Education: +2/ Any Graduate

Experience Any Experience & Fresher Also Apply

Flexible to Work in Day & Night shift

Package: 6k-15k (Based on process)

Insurance

Financial Officer/ Financial Executive/Relationship Manager

Have to sell the Insurance product, financial products and wealth Management products Its not door to door marketing Company will provide leads

Experience: 0. to 1 Yrs experience in any industry

Salary Package: 1,20,000-2,50,000pa

Sales Manager/Assistant Sales Manager

Exp : 1.5 to 10Yrs experience in pharma, telecom, fmcg, and consumer Durables, financial and other non financial sectors,

Salary Package: 2,20,000-4,00,000pa

JOB Profile : Building up the team of financial Advisors and to train them, motivate them and getting business done by them. Do the business through advisors. Its tied agency channel.

Fmcg

Fmcg experience candidate only

Salary Package: 75,000-18,000pa

Education Institute

Education: M.E (EEE, ECE,MECH, CSE, IT) &M.SC, M.Phil (MATHS)

Salary: 1, 50,000pa

HR Recruiter

Education: +2/ Any Graduate & Fresher Also Apply

Salary Package 4000 to 10000 pm + Incentive

Web Designing /Advertisement

Any marketing experience & fresher s also apply

Salary Package 1,00,000 to 1,80,000Vacancy For Oman

Cv s Selection Immediate Departure

GULF RETURNED PREFERRED & OPEN CATEGORY Salary Negotiable1 PROJECT MANAGER-B.E with minimum of 10-12 Years relevant Work Experience

in Project Management/ EPC of Desalination Plants (Reverse Osmosis)

Should be well versed in Electrical, Instrumentation & Automation,

Process, Mechanical Piping, Equipments from Sea Water Intake to the

discharge cycles of the R.O Plant

2 ELECTRICAL ENGINEER-B.E with minimum of 5 Years relevant Work

Experience in Project Management/ EPC of Desalination

Plants (Reverse Osmosis)

Should be well versed in Electrical, Instrumentation & Automation of

the same

3 MECHANICAL ENGINEER-B.E with minimum of 5 Years relevant Work

Experience in Project Management/ EPC Desalination Plants

(Reverse Osmosis)

Should be well versed in Process, mechanical piping, Equipments from

Sea Water Intake to the discharge cycles of the R.O Plant

4 ELECTRICAL SUPERVISOR-Diploma with 7-10 Years relevant Work

Experience in construction, Execution of MV, HV (6.6 KV to

33 KV) LV PCC, MCC, Power /Control circuits, Automation, Transformer

erection , Commissioning, Experience on Power, Control & Automation of

DG sets up to 8 MW, R.O. plants STP etc

5 MECHANICAL SUPERVISOR-Diploma with 7-10 Years relevant Work

Experience in construction, Execution of DG sets up to 8

MW on Rotating equipments, Governors, Piping, Fuel tanks and balance

of plant, all Mechanical equipments Rotating equipments attached R.O.

plants STP etc(6) A C SITE ENGINEER

(7) A C MAINTENANCE ENGINEER

(8) A C FOREMAN

(9) ELECTRICAL ENGINEER

(10) PROJECT MANAGER :

(11) ELECTRICIAN FOREMAN

(12) PLUMBING ENGINEERS

(13) QUANTITY SURVEYORS

(14) A C SUPERVISORS

(15) SENIOR A C TECHNICIANS (CHILLER)

(16) ELECTRICIANS :

Education: Mechanical Engineering /EEE/Diploma/ ITI

Experience: 0 TO 10 Years

AYYAKKAN.P

CELL-99620 00506

True Link Placement Service (P) Ltd

Mail id truelinkhr@gmail.com

1 comment:

  1. Here we are discuss about it solutions which i have solution for it problem that i will provide you. BPo Project in India

    ReplyDelete

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...