நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, August 8, 2012

Required ! IT Administrator & IT Technician


 

Only locally Riyadh based Professionals may apply.

 

 

Job Title : IT Administrator 

Requirements : 
- Must be possess IT Graduation Degree
- MS Axapta ERP
-SQL Server administration 
- MS Exchange Enterprise Server administration 
- Windows Server administration 
- Networks administration 

- MS Office 2007-Office XP - 2003
-ISA Server 
-Sharing Server
- Having experience atleast 3 years as I.T Administrator - IT Manager
- Bilingual 

Job title : IT Technician 
Job Location : Riyadh

 


Note: 
a) Experienced Professionals will be preferred.
b) Mention Position applied for in Email Subject, Without "Job Title" in subject Email will be deleted.
c) Answer the following questions & send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.com

Position Applied For = 
Current Gross Salary in SAR =
Expected Gross Salary in SAR = 
Notice period to join = 
Current location = 
Visa Require OR Iqama Transferable in Future (Y/N)? =

Join us on Facebook by Click on LIKE & SHARE for more jobs in Saudi Arabia http://www.facebook.com/JobsWebPortal

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...