நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, August 9, 2012

Needed candidates

Dear Abdullah,

Please find the below. We need the following persons.

All the below candidates should have experience in the Water or Juice factories.

1. Water treatment chemist : 1

2. Shrink Machine operator : 1

3. Cartoon machine Operator : 1

4. Labelling machine Operator : 1


The salary = 1500SR with 10Hour basic duty and two years once vacation with paid leave and air ticket.

But for the chemist it will different.

Visa available in India.

please send your CV to abdul_hudha@yahoo.co.in

Thanks and regards,
Abdul Hadi.
ASIBEX SA.


-- 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...