நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 1, 2010

Middle East Jobs

Assalamu Alaikkum,,,

 

Dear All

Please follow the links to view the details

Multiple Job Positions for a European Company - Saudi Arabia
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/multiple-job-positions-for-european.html


Accountant and Receptionist - GCC
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/accountant-and-receptionist-gcc.html


Manager and Broker for an Insurance Company - Qatar
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/manager-and-broker-for-insurance.html


Secretary Required - Kuwait
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/secretary-required-kuwait_27.html


FINANCE MANAGER - (Chartered Accountant) - UAE
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/finance-manager-chartered-accountant.html


Multiple Job Positions for a Fire Alarm, Fire Fighting and BMS System Company - Qatar
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/multiple-job-positions-for-fire-alarm_27.html


Mep Engineer - UAE
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/mep-engineer-uae.html


IT Specialist and Executive Secretary required for a Company ( Fashion Retail) - Saudi Arabia
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/it-specialist-and-executive-secretary.html


Administration / Logistics Manager - Saudi Arabia
>>Wednesday, October 27, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/administration-logistics-manager-saudi.html


Structural Engineer - Bahrain
>>Tuesday, October 26, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/structural-engineer-bahrain_26.html


Multiple Job Positions for a Real Estate Development Company - Saudi Arabia
>>Tuesday, October 26, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/multiple-job-positions-for-real-estate.html


Systems Engineer ( Information Technology) - UAE
>>Tuesday, October 26, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/systems-engineer-information-technology.html


Executive Secretary - UAE
>>Tuesday, October 26, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/executive-secretary-uae_26.html


Management System Auditors - Saudi Arabia
>>Tuesday, October 26, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/management-system-auditors-saudi-arabia.html


Teachers Required for Al Mahd Day Boarding School - Bahrain
>>Tuesday, October 26, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/teachers-required-for-al-mahd-day.html


Secretary Required - UAE
>>Tuesday, October 26, 2010
http://www.jobshob.org/2010/10/secretary-required-uae.html


Please visit http://www.jobshob.org for more jobs OR subscribe to our RSS feed by adding http://feeds.feedburner.com/jobshob to your RSS readers.

Regards

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...