நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, January 29, 2010

Senior Plant Operator - Ruwais - Abu Dhabi - Residential

I’m currently looking for a Senior Plant Operator for a long term residential position based in Abu Dhabi for one of the largest oil & gas EPC client in the world.My client is looking for someone who has about 5-6 years experience in Downstream and Refineries experience . Please let me know if you have this experience and how much you have in detail?Also my client will provide family or marital status with accommodation allowance, flights, medical for whole family and insurance, annual leave.If you’re interested please can you forward me your updated CV, notice period or earliest availability and salary expectation?I will forward you to my client and as soon as I have feedback I will contact you straight away.Kind regards,Shakeel

Shakeel Khan
TS International
Senior Consultant
Direct line :0044 (0)1277 262 936
TS International
Jubilee House
The Drive, Great Warley
Brentwood , CM13 3FR , UK
Fax 0044 (0)1277 725 001
Email shaks@tsinternation al.co.uk

Web www.tsinternational .co.uk
Any views expressed in this message are those of the individual sender,
except where the sender specifically states them to be the views of the
TS International group of companies.
Please check for viruses before accessing attachments. Although we
endeavour to keep files clean, we can take no responsibility for any damage
caused by contagion.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...