நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, October 8, 2010

civil engineer.5 to 10 years experience..

op urgent civil  engineer.5 to 10 years
experience

priority metro site  work /over bridge work,

language priority --Tamil

job response - site engineer,project Eng & planing Eng,

work in  Saudi Arabia dammam to  Hasa road -------- over bridge

salary negotiable or package;  ( 4 millon project+ continue work )

food and house free,

pls frw, Cv my mail

cont. AR.Hameed,

arhameedtn72@yahoo.co.in
+966 50186 5878

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...